Mobilmeny.

Samråd för vatten med påverkan från vattenkraft

Den 1 mars 2021 – 30 april 2021 genomför de fem regionala vattenmyndigheterna samråd

Vad behöver göras för att det i framtiden ska finnas tillräckligt med vatten av god kvalitet? Det är en fråga för både ekosystemen och för samhället.

Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP). Dessa förslag samråds under två månader, 1 mars 2021–30 april 2021. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.

Samrådshandlingarna finns publicerade på vattenmyndigheternas webbplats  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.från den 1 mars. Handlingarna finns även tillgängliga hos berörda kommuner och länsstyrelser.

Mer information finns i kungörelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..