Kommunstyrelsen ordförande tillsammans med Polischef Anders Cronehag skriver under samverkansöverenskommelse. Bakom dem står Karin Mårdh-Stavåsen, Christina Hultén och Kristina Sunebrand.

Samverkansöverenskommelse mellan Bollebygds kommun och lokalpolisområde Borås.

16 april 2019

Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolis och Bollebygds kommun

Under kommunstyrelsens möte 15 april togs en samverkansöverenskommelse mellan lokalpolsområde Borås och Bollebygds kommun.

Samverkansöverenskommelsen

Samverkansöverenskommelsen ska ligga till grund för det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i Bollebygd och verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet.

Samverkansöverenskommelsen gäller 2019-2022 och ska förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling, kriminalitet och/eller droganvändning. Överenskommelsen ska också hjälpa till att skapa trygga offentliga miljöer och minska stöld- och tillgreppsbrotten i kommunen.

- Vi arbetar mycket förebyggande. Det bästa är ju att förebygga så ett brott aldrig händer, säger Anders Cronehag, Lokalpolisområdeschef Borås.

Samverkansöverenskommelsen undertecknades av Michael Plogell, kommunstyrelsens ordförande i Bollebygds kommun och av Anders Cronehag, Lokalpolisområdeschef i Borås.

Förlängt medborgarlöfte

I samband med överenskommelsen förlängdes även förra årets medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen och innebär konkreta aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Under 2018 arbetade polisen och kommunen fram ett medborgarlöfte med fokus på att förebygga droganvändning bland unga. Medborgarlöftet förlängs till och med 31 december 2019.