Mobilmeny.

Se resultatet av SCB:s medborgarundersökning!

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Här presenteras Bollebygds kommuns resultat i korta drag.

Sammanlagt deltog 100 kommuner i undersökningen som genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. I Bollebygds kommun tillfrågades ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år om att delta i undersökningen. Av dessa besvarade 46 procent enkäten. 

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning.

Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun.

Stort tack till dig som valde att besvara undersökningen, dina svar är viktiga för oss!

Resultaten från undersökningen

Resultaten från undersökningen analyseras med SCB:s analysmodell ”Nöjd-Kund-Index (NKI)”. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. Analysmodellen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg. Betygsindex kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Bollebygds kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Bollebygds kommun som en plats att bo och leva på blev 61. För Bollebygds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Bostäder, Fritidsmöjligheter samt Kommunikationer som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

NRI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 60. NRI för Bollebygds kommun är inte statistiskt säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet.

Hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Bollebygds kommun blev 51. För Bollebygds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Idrotts- och motionsanläggningar, Gator och vägar, Miljöarbete, Kultur som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

NMI för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 55. NMI för Bollebygds kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet.

Möjligheterna till inflytande

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Bollebygds kommun blev 36. För Bollebygds kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.

NII för samtliga 100 kommuner som var med i undersökningen 2020 blev 40. NII för Bollebygds kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet.

Ta del av resultatet på SCB:s webbsida

Samtliga kommuners resultat för 2020 finns publicerade på SCB:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..