Mobilmeny.

Skolavslutning i coronatider

Sommaren och skolavslutningen närmar sig. Till följd av coronapandemin och de råd och restriktioner som gäller kan kommunen inte genomföra ”Schools out”, kommunens drogfria skolavslutningsaktivitet.

Skolavslutningen är ofta en högtid som innebär utomhusfester och risk för alkoholkonsumtion bland ungdomar. Därför vill vi uppmana vårdnadshavare och andra viktiga vuxna att förebygga så att våra ungdomar inte råkar illa ut.

Ta ansvar och prata med din ungdom och med andra vuxna. Det är viktigt för att förebygga att ungdomar råkar illa ut om de rör sig i sammanhang där det finns alkohol och andra droger.

Tips till dig som är förälder eller annan viktig vuxen

  • Var tydlig och sätt gränser. Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för din ungdom att själv ta ställning eller göra som ni har bestämt.
  • Hjälp till att säga nej. Förse din ungdom med bra argument till att säga nej.
    Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Ungdomar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Och ja, det kallas langning när du köper ut åt en person under 20 år.
  • Om din ungdom ändå går ut: Håll kontakten och hämta din ungdom när kvällen är slut. Var tillgänglig och bestäm en tid under kvällen då du och din ungdom hörs via ett videosamtal. Hämta din ungdom när kvällens festligheter är över.
  • Prata med andra föräldrar. Om du kommit överens med andra om att det inte är okej med alkohol leder det med stor sannolikhet till att era ungdomar dricker mindre. Kom även överens om rimliga tider samt hur och när ungdomarna ska hämtas.
  • Visa omtanke och kärlek. Din ungdom vill veta att du bryr dig och behöver förstå att du tycker om hen oavsett vad som händer. Om du är orolig, berätta varför du är det.
  • Kom ihåg att du är en förebild. Fundera över vilka budskap och värderingar du förmedlar till din ungdom.

Fler tips och stöd

iq.se/tonarsparloren Länk till annan webbplats. kan du få fler tips på hur du kan prata med din ungdom om alkohol och andra droger.

Om du vill göra mer

Rör dig ute i samhället. Du kan gärna ta kontakt med Nattvandrarna, gå ut själv eller tillsammans med andra föräldrar. Vi som skulle ha arbetat med ”Schools out” kommer att arbeta på skolavslutningskvällen och röra oss runtomkring i kommunen och besöka de vanligaste festplatserna.

Om ni vill vara med eller har frågor eller tips under kvällen kan ni kontakta någon av oss:

Jessica Karlberg, Nattvandrarna: 0721-87 12 14
Nathalie Trochez, ungdomsutvecklare: 0734-64 75 69
Peter Erdman, ungdomsutvecklare : 0734-64 47 63
Dilan Amen, ungdomsutvecklare: 0734-64 75 74
Kristina Sunebrand, Folkhälsostrateg: 0734-64 70 13
Robert Hagström, Kultur och fritidschef 0734-64 72 01.

Samarbete med Polisen

Polisen kommer att ha en avsatt resurs för att jobba med skolavslutningarna runt om i lokalpolisområdet och precis som tidigare år har Bollebygds kommun och polisen haft en nära dialog gällande planering inför aktuella kvällar. Vid pågående brott eller akut händelse ring 112.

Vid tips gällande t.ex. misstänkt langning, festplatser eller annat som kan vara viktigt för polisen att känna till, använd polisens webbformulär. Länk till annan webbplats.