Mobilmeny.

SMHI inför nytt vädervarningssystem

Från och med den 26 oktober 2021 förnyar SMHI sitt vädervarningssystem. De nya varningsnivåerna är gul varning, orange varning och röd varning, där röd varning är den allvarligaste nivån.

Den 26 oktober går SMHI över till ett nytt vädervarningssystem som bygger på konsekvensbaserade varningar. Det innebär att en varning kommer att utfärdas när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället.

De nya varningsnivåerna är gul varning, orange varning och röd varning, där röd varning är den allvarligaste nivån. De olika nivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra. Varningarna blir också mer regionalt anpassade för att tydligare visa vilka konsekvenser ett visst väder innebär för både individ och samhälle på just den platsen.

Så här ska du agera vid de olika varningarna

  • Gul varning: var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
  • Orange varning: undvik att exponera dig för vädret.
  • Röd varning: avstå helt från att exponera dig för vädret.

”Meddelande”

Vid specifika vädersituationer publicerar SMHI även "Meddelande". Då berörs särskilda riskgrupper eller avses en indirekt fara under längre tid. SMHI publicerar meddelanden för:

  • risk för vattenbrist
  • höga temperaturer
  • brandrisk.

Läs mer om varningsnivåerna och det nya vädervarningssystemet på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats..