Mobilmeny.

Socialförvaltningen i dialog med Smittskydd Västra Götaland med anledning av konstaterad covid-19 på Bollegården”

Anhöriga informeras under dagen

På en av de somatiska enheterna på Bollegården har boende konstaterats smittade av covid-19. Ytterligare några boende på samma enhet har uppvisat symptom och provtagning har genomförts. Smittspårning pågår och givetvis vidtar enhet alla åtgärder som behövs för att stoppa smittspridningen. Anhöriga på aktuell enhet informeras löpande under dagen.

I avvaktan på ytterligare provsvar och i förebyggande syfte stänger vi tillfälligt båda somatiska enheterna för besök i nuläget. Vi har inte haft några konstaterad smitta tidigare på boendet och därför inte haft lagstöd att införa besöksförbud. Lokalt besöksförbud kan enbart göras i samråd med Smittskydd, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten då risk för stor smittspridning föreligger.

Under dagen kommer socialförvaltningen att ta kontakt med Smittskydd i Västra Götaland och Länsstyrelsen för att föra en dialog om ett eventuellt tillfälligt lokalt besöksförbud för hela Bollegården.