Mobilmeny.

Tillfällig distansundervisning för högstadiet 11-24 januari

Information till elever och vårdnadshavare har gått ut via SchoolSoft.

Utifrån rekommendationer från nationella och regionala myndigheter har Utbildningsnämnden beslutat att undervisningen på högstadiet Bollebygdskolan 7-9 från och med måndag 11 januari kommer att bedrivas på distans. Beslutet gäller till och med den 24 januari.

Detaljerna för vad som praktiskt gäller för respektive klass kommer att gå ut till berörda elever och vårdnadshavare via SchoolSoft.

Skolan kommer att återgå till daglig undervisning i skolans lokaler så fort det bedöms lämpligt. Om det blir för delar av eleverna eller samtliga elever beror på hur smittspridningen utvecklar sig och de råd som Smittskydd, Folkhälsomyndigheten och regeringen ger.