Mobilmeny.

Tillfälligt besöksförbud på Bollegårdens äldreboende

Bollegårdens äldreboende har besöksförbud den 6-26 januari efter konstaterad covid-19.

Med stöd av Förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 har Folkhälsomyndigheten fattat beslut om tillfälligt besöksförbud. Det innebär att Bollegården stänger för besök under ovanstående period.

Vi avråder starkt från att besöka Bollegårdens äldreboende innan besöksförbudet träder i kraft.