Mobilmeny.
Händer i plasthandskar som hanterar en spruta.

Tingshuset blir en plats för vaccination

Varje fredag kl. 10-18 med preliminär start vecka 23.

Nu har vaccination av allmänheten i fas 4 inletts. Du kan vaccinera dig på vårdcentralen, men Västra Götalandsregionen har också tecknat avtal med många olika vaccinatörer för att få en snabb vaccinationstakt.

Till Bollebygd kommer Legehuset med preliminär start vecka 23, 11 juni. Legehuset finns på plats varje fredag kl. 10-18 och du bokar en tid digitalt via Legehusets bokningssystem Länk till annan webbplats.. Invånare som inte har tillgång till internet/dator kan få hjälp med bokning via Legehusets kundtjänst, tel. 010-550 26 00 under vardagar kl. 8-18.

Legehuset kommer att ställa upp en husbil och tält på en yta vid Tingshuset, Gästgivarevägen 1. Parkering sker på anvisade platser. Tänk på att parkera säkert och att inte blockera infarten eller minska tillgängligheten in till brandstationen.

Här bokar du en tid hos Legehuset. Länk till annan webbplats.

Fas 4 är den sista av faserna i Västra Götalandsregionens vaccinationsplan. Den följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och i fas 4 ingår vuxna från 18 år och som inte prioriterats i fas ett till tre. Vaccinationen är gratis. Läs mer på bollebygd.se om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats..

Här finns också en samlingssida för vaccinationstider i Bollebygd. Länk till annan webbplats.