Handbollar som ligger på plan i en gymnastikhall med ungdomar i bakgrunden.

16 augusti 2019

Tre föreningar har fått pengar för att förbättra folkhälsan

Handbollsklubben i Bollebygd, Töllsjö idrottsförening och 7H Paraalpint har fått pengar till olika projekt för att förbättra folkhälsan. Det har kommunstyrelsen beslutat.

Stöd för folkhälsoprojekt kan varje år sökas av frivilligorganisationer eller föreningar som har sin verksamhet i Bollebygds kommun och/eller har en verksamhet som riktar sig till de som bor i kommunen.

Pengarna kommer från södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen, som varje år fördelar medel till folkhälsoarbetet i vår kommun. Kommunstyrelsen fattar beslut om vilka projekt som ska få del av dessa pengar. Projekten bedöms efter de folkhälsopolitiska målen och kommunens riktlinjer, som bland annat handlar om att verka för att främja hälsa, ökad jämlikhet i hälsa och förhindra sjukdom och skador.

Tre föreningar har fått folkhälsomedel

Följande tre föreningar och projekt fick del av projektpengarna för att främja folkhälsan:

  • Töllsjö IF – för att starta en buggkurs för nybörjare under hösten 2019 och våren 2020. Som avslutning arrangerar föreningen en danskväll med discjockey. Målet är ökad gemenskap, trivsel och hälsa.
  • HK Bollebygd – för att anordna rörelseträning för barn och ungdomar i direkt anslutning till skoldagens slut. Målet är att erbjuda rörelse aktivitet till alla.
  • 7H ParaAlpint - för att kunna genomföra utbildningar, friluftsdagar/prova-på-dagar på ett bra sätt i Bollebygd. Det är en nybildad förening med fokus på alpin skidåkning för personer med funktionsnedsättning. Föreningen kommer att bedriva verksamhet vid de två alpina anläggningar som finns i Sjuhärad; Bollebygd och Ulricehamn.

Vill din förening eller organisation söka pengar för folkhälsoprojekt?

Som representant för en förening eller frivilligorganisation kan du söka projektmedel i början av varje år. Information om vilka kriterier som ska uppfyllas, hur du söker och vilken information vi behöver få från dig finns på sidan folkhälsoinsatser och projektmedel.