Ungdomsrådet: Elsa Lange, Ida Tryggvadóttir, Elin Jönsson, Nicolas Bredell och Emma Sjödin Strömberg.

Ungdomsrådet: Elsa Lange, Ida Tryggvadóttir, Elin Jönsson, Nicolas Bredell och Emma Sjödin Strömberg.

21 mars 2019

Utrustning för rast och rörelse när skolelever bestämde hur 100 000 kronor fördelas

Skoleleverna satsade på utrustning för aktiva raster och rörelse när de fick påverka hur 100 000 kronor skulle fördelas.

Det är fjortonde året i rad som Bollebygds kommun genomför 100 000-processen, där pengarna ska användas för barn och ungdomar i kommunen.

Elevråd, gårdsråd och ungdomsråd deltog i processen

Alla elevråd på kommunens fem skolor och gårdsrådet på ungdomsgården hade fått lämna in upp till fem förslag var. Den 21 mars bjöds råden in till ett möte för att redovisa sina förslag och rösta på sina favoriter. Sedan var det upp till kommunens ungdomsråd att ta beslut om vilka förslag som skulle få del av pengarna.

Ungdomsrådet hade i år fokus på att möjliggöra att fler aktiverar sig och är ute under rasterna. De hoppas att utrustningen får eleverna att göra saker tillsammans och vara utomhus istället för att sitta inne framför skärmar på rasterna. Förslagen som ungdomsrådet beslutade om var bland annat bumper balls, pingisbord och biljardbord med utrustning.

- Det var många bra förslag i år. Vi försöker fördela pengarna lika och tittar även tillbaka på vad skolorna fått föregående år. Någon skola kan tidigare fått mer och vi försöker då se till att de andra skolorna får lite mer nästa gång för att det ska blir rättvist och mer jämt över tid, sa eleverna i ungdomsrådet.

Lära sig demokrati i praktiken

Tanken med att låta skoleleverna bestämma är att alla ska få chansen att lära sig mer om vad demokrati är och hur det fungerar i praktiken, samt få kunskap om de olika roller och steg som finns i en demokratisk process.

- Vi hoppas bli inbjudna på en invigning av den nya utrustningen för att se hur det blev. Det har vi inte blivit tidigare och hade vart roligt, sa eleverna i ungdomsrådet.

Så här fördelades pengarna

Skola

Vad

Kostnad

Bollebygd f-6

Bumper balls

AirFloor

20 400 kr

Bollebygd 7-9

Biljardbord och multisportsutrustning

16 100 kr

Gadden

AirFloor

19 500 kr

Gården

Upprustning av biljardrum

13 000 kr

Töllsjö

Pingisbord och rack

13 000

Örelund

Resa till Borås badhus med fika

18 000