Mobilmeny.

Frågor och svar för dig med barn i skola och förskola

Kommunen följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Grundskolor och förskolor håller för närvarande öppet som vanligt, regionala/lokala variationer förekommer. Kommunen följer utvecklingen noga.

Då många barn, elever och personal som är sjuka behöver vi vara extra noga med att tider och information om frånvaro är korrekt. Stort tack för att du:

 • Kontrollerar ditt barns tider.
 • Meddelar frånvaro så snart som möjligt.
 • Kontrollerar att dina kontaktuppgifter i SchoolSoft är korrekta.

Resa utomlands

Om någon planerar för resa utomlands gäller det för både barn och vuxna att man ska stanna hemma i minst sju dagar efter hemkomsten till Sverige. Alla ska testa sig för covid-19 vid hemkomst och sedan testa sig ytterligare en gång fem dagar efter hemkomsten. Om man inte utvecklar symtom eller testar positivt under de sju dagarna kan man återvända till skola/förskola.

Senast granskad 1 mars 2021 • Växelvis undervisning för högstadiet 7- 11 juni
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer


 • Växelvis undervisning för högstadiet 31 maj - 4 juni
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer


 • Växelvis undervisning för högstadiet 24 - 28 maj
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer


 • Växelvis undervisning för högstadiet 17 - 21 maj
  Schema för veckan finns på SchoolSoft
  Läs mer

Frågor och svar

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ­‑ då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Vi vädjar även vårdnadshavare med ett sjukt barn hemma att hålla friska syskon hemma från förskolan. Detta för att minska smittspridningen. Friska skolbarn ska däremot gå till skolan, då skolplikt gäller.

Skolrestaurangerna har vidtagit åtgärder för att minska trängsel och köbildning i samband med att eleverna ska ta mat.

Bussresor under skoltid undviks.

Eleverna ska inte byta om innan idrottslektionen.

Efter de skärpta råden har förskolan infört nya rutiner vid lämning och hämtning.

Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom- eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn. De behöver inte testas för covid-19

I de fall barnet har varit hemma en längre tid men har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått minst sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle

Vi vädjar även vårdnadshavare med ett sjukt barn hemma att hålla friska syskon hemma från förskolan. Detta för att minska smittspridningen. Vid konstaterad covid-19 inom familjen ska barn och elever hållas hemma.

Mer information
Länk till annan webbplats.

Smittskydds Västra Götalands regler Länk till annan webbplats. om när ett barn som varit sjukt kan återgå till förskola eller skola.
Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. 
1177.se Länk till annan webbplats.

Då covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om ditt barn smittats av sjukdomen.

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten ska barnet stanna hemma även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Allmän skolplikt gäller och elever kan därför inte hållas hemma på grund av oro för smitta.

Regeringen har tagit beslut om en förordning som till exempel ger oss möjligheten att bedriva undervisning på andra tider och i andra former än normalt, om någon skola skulle behöva stängas ned. Vi följer råden från smittskyddsläkaren på Västra Götalandsregionen och från Folkhälsomyndigheten. Beslut om stängning kan endast huvudmannen (kommunen) göra, aldrig en enskild rektor.

Vi ska vara restriktiva med resor och möten som inte är nödvändiga. Till exempel har alla bussresor inom skoldagen exempelvis till bad och andra utflykter stoppats.

Det kan hända att ytterligare åtgärder behöver göras vilket rektor kommer att meddela i så fall.

Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du samlad information om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Skolverket har fattat beslutom att ställa in alla nationella prov  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.under perioden från och med 30 mars och resten av våren. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.