Frågor och svar för dig med barn i skola och förskola

Kommunen följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring coronaviruset. Skolor och förskolor håller för närvarande öppet som vanligt. Barn med förkylningssymptom, även mildare, ska vara hemma för att minska risken för smittspridning. Kommunen följer utvecklingen noga.

Då många barn, elever och personal som är sjuka behöver vi vara extra noga med att tider och information om frånvaro är korrekt. Stort tack för att du:

 • Kontrollerar ditt barns tider
 • Meddelar frånvaro så snart som möjligt
 • Kontrollerar att dina kontaktuppgifter i Schoolsoft är korrekta

Senast uppdaterad 2020-03-27 kl. 11.00

Frågor och svar

 • 2020-03-27
  Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.
  Förlängt beslut rörande vistelse på förskola
  Utbildningsnämnden har beslutat att förlänga sitt beslut om att barn som har plats på förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande inte har rätt till plats i förskola. Beslutet gäller till och med 2020-04-10.
  Läs mer
 • 2020-03-25

  Fixardag i det fina vädret
  Trots coronaviruset skapas meningsfull tillvaro för alla barn på förskolan. Idag tog barn och pedagoger på Nya Slättängsgårdens förskola i Töllsjö tillvara på det fina vädret och hade fixardag ute på gården.

  Läs mer
 • 2020-03-18
  Bild på en skola.
  Extrainsatt studiedag måndag den 23 mars 2020
  Skolan behöver tid för att planera inför att vid behov ställa om till distansundervisning.
  Läs mer
 • 2020-03-18
  Uppslagen lärobok i matematik
  Distansundervisning för gymnasiet
  Folkhälsomyndigheten uppmanar alla gymnasieskolor att stänga och hålla distansundervisning från och med onsdag 18 mars.
  Läs mer

I nuläget är det inte aktuellt att stänga några skolor utan vi arbetar med förebyggande åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det i nuläget inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället.

Vid bekräftade fall av covid-19 på en förskola eller skola så kommer smittskyddsenheten att informera dem som har blivit utsatta för smittrisk. Det finns ingen anledning att stänga skolan ur smittskyddssynpunkt.

Kommunens förskolor och skolor arbetar hela tiden förebyggande för att allmänt minska smittspridning ­‑ då även andra influensavirus är i omlopp.

Alla, både personal och elever, uppmanas att bidra till minskad smittspridning genom att låta bli att röra vid ansikte eller ögon samt undvika nära kontakt med sjuka människor.

Viktigt är också att tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Före måltid, mathantering och före och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Och den som behöver hosta eller nysa gör det bäst i armvecket eller i en pappersnäsduk som kan slängas direkt.

Det är viktigt att barn stannar hemma från förskola och skola om de är sjuka. Det gäller oavsett sjukdom. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med förkylningssymtom som till exempel hosta och feber, även mildare, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. I vissa lägen måste vi även be vårdnadshavare att hämta sina barn om de visar sjukdomssymtom.

Enligt 1177.selänk till annan webbplats ska man stanna hemma tills man är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

Utbildningsnämnden har beslutat att barn som har plats på förskola på grund av att vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetslös och arbetssökande inte har rätt till plats i förskola.

När får mitt barn komma tillbaka?

Beslutet gäller till och med 2020-04-10. Planen för Bollebygds kommuns förskolor är att återgå till ordinarie verksamhet från tisdag den 14 april. Därför önskar vi att du som vårdnadshavare, som är berörd av detta beslut kontaktar ditt barns förskola för att samtala om hur återgången ska ske.

Schemat för vistelsetiden kan komma att förändras, men det är något ni gör upp tillsammans med förskolan.

Då covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller om ditt barn smittats av sjukdomen.

Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten ska barnet stanna hemma även vid milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för allergin. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Allmän skolplikt gäller och elever kan därför inte hållas hemma på grund av oro för smitta.

Regeringen har tagit beslut om en förordning som till exempel ger oss möjligheten att bedriva undervisning på andra tider och i andra former än normalt, om någon skola skulle behöva stängas ned. Vi följer råden från smittskyddsläkaren på Västra Götalandsregionen och från Folkhälsomyndigheten. Beslut om stängning kan endast huvudmannen (kommunen) göra, aldrig en enskild rektor.

Vi ska vara restriktiva med resor och möten som inte är nödvändiga. Till exempel har alla bussresor inom skoldagen exempelvis till bad eller språkundervisning stoppats, åtminstone fram till påsklovet

Det kan hända att ytterligare åtgärder behöver göras vilket rektor kommer att meddela i så fall.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassan hemsida.länk till annan webbplats

Skolverkets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du samlad information om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning med anledning av spridningen av coronaviruset och covid-19.

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.