Mobilmeny.

Coronaviruset - information till dig som är anhörig

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Socialförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos våra brukare har alltid högsta prioritet.


 • Två par händer som håller i varandra.
  Vi behöver din hjälp!
  Du som har erfarenhet av arbete inom vården, vi behöver din hjälp!
  Läs mer


 • Vaccination dos 3 avklarad
  För patienter inom kommunens hemsjukvård.
  Läs mer


 • Vaccination dos 3 påbörjad på Bollegården
  Under kommande vecka vaccineras även de med hemtjänst och knutna till kommunal hemsjukvård.
  Läs mer


 • Bollegården från 29 september
  Information om besöksrutin och verksamheter som öppnar igen.
  Läs mer

Frågor och svar

 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Det rör sig exempelvis om luftvägssymtom, nysningar, hosta och feber.
 • Medarbetare inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska alltid följa basala hygienrutiner. Under coronapandemin används även personlig skyddsutrustning såsom visir och munskydd.
 • Visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte. Det används även av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, vid rapportering och samtal, men också i personalutrymmen.
 • Vi har även en checklista för symtomkontroll.

Medarbetare inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska alltid följa basala hygienrutiner. Under coronapandemin används även personlig skyddsutrustning.

Skyddsutrustningen används och fungerar på olika sätt:

 • Visir skyddar personalens mun och ögon mot stänk.
 • Visir används av all personal vid allt patientnära arbete, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte. Det används även av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, vid rapportering och samtal, men också i personalutrymmen.
 • Munskydd skyddar personalens mun mot stänk och används som komplement till visir. Munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete, oavsett om misstanke om covid-19 finns eller inte. Det används även av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen, vid rapportering och samtal, men också i personalutrymmen.
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor från exempelvis luftvägarna kommer på händerna eller arbetsdräkten hos personalen vid hosta och nysningar.

Att garantera är omöjligt, men anhöriga och vårdtagare kan känna sig trygga med att vi gör allt som står i vår makt för att minimera smittspridning. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och smittskyddsläkarens rekommendationer och medarbetare som känner minsta lilla symptom stannar hemma. Personal som arbetar är friska. Medarbetare som varit sjuka stannar hemma i minst 48 timmar sedan sista symptom.

Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

Ja, men vi lever fortfarande i en pandemi och det är allas ansvar att göra allt vi kan för att förebygga och minska risken för smittspridning. Därför har vi tagit fram en besöksrutin du som besökare uppmanas att följa för att minimera risken för smittspridning i samband med ditt besök. Du tar ansvar genom att följa rutinen. Här finner du rutinen och vanliga frågor och svar.

Eftersom sekretess gäller lämnar inte Bollebygds kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade av Smittskydd.

Det är Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning och då är Bollebygds kommun behjälplig i detta eftersom vi för loggböcker över all personal och alla patienter som är exponerade för smitta.

Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.