Mobilmeny.

Coronaviruset - information till dig som är anhörig

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Socialförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos våra brukare har alltid högsta prioritet.

Senast uppdaterad 22 oktober

Kommunens särskilda boenden åter öppna för besök

För att förhindra smittspridning ber vi dig följa den lokala besöksrutinen. • Slarv kan leda till striktare besöksrutiner på Bollegården
  Personal på Bollegården larmar om att besökare slarvar med de besöksrutiner som satts upp för att hålla smittan borta.
  Läs mer


 • Bollebygds kommun förlänger besöksförbudet två veckor
  Verksamheterna behöver mer tid för att förbereda en trygg öppning för de boende. Kommunen ber anhöriga och boende om förståelse och tålamod.
  Läs mer


 • Fortsatt besöksförbud inne på Bollegården
  Enligt nya riktlinjer från Socialstyrelsen får personer med antikroppar mot covid-19 nu besöka anhöriga på äldreboenden. Men i Bollebygds kommun råder fortfarande besöksförbud.
  Läs mer


 • Besöksförbudet på Bollegården förlängs till sista augusti 2020
  Under måndagen 15 juni meddelande socialminister Lena Hallengren att det nationella besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 31 augusti. Detta gäller även i Bollebygd, där förbudet även omfattar kommunens verksamheter inom funktionsnedsättning.
  Läs mer

Frågor och svar

 • Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Det rör sig exempelvis om luftvägssymtom, nysningar, hosta och feber.
 • Medarbetare inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska alltid följa basala hygienrutiner. Under coronapandemin används även personlig skyddsutrustning såsom visir och munskydd. Visir används alltid inom hemtjänsten och på korttidsboende, samt vid vårdnära kontakter på Bollegården. Munskydd används som komplement till visir vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.
 • Bollegården är stängt för besök. Boende på Bollegården rekommenderas att stanna inomhus för att inte utsätta sig själv eller andra för smittrisk. Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Medarbetare inom våra vård- och omsorgsverksamheter ska alltid följa basala hygienrutiner. Under coronapandemin används även personlig skyddsutrustning.

Skyddsutrustningen används och fungerar på olika sätt:

 • Visir skyddar personalens mun och ögon mot stänk. Visiren används också för att säkerställa att smittad personal utan symtom inte smittar friska äldre. All hemtjänstpersonal bär visir vid alla besök i den äldres hem, oavsett om vårdtagaren är smittad, misstänkt smittad eller helt frisk. Visir används även av personal på korttidsboendet och av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar inom hemsjukvården. På Bollegården och gruppbostaden används visir vid vårdnära kontakter i närheten av ansiktet, exempelvis munvård eller rakning. Läs mer om riktlinjerna kring skyddsvisir.
 • Munskydd skyddar personalens mun mot stänk och används som komplement till visir vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.
 • Skyddshandskar och plastförkläden används för att förhindra att kroppsvätskor från exempelvis luftvägarna kommer på händerna eller arbetsdräkten hos personalen vid hosta och nysningar.

Att garantera är omöjligt, men anhöriga och vårdtagare kan känna sig trygga med att vi gör allt som står i vår makt för att minimera smittspridning. Vi utgår från Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och smittskyddsläkarens rekommendationer och medarbetare som känner minsta lilla symptom stannar hemma. Personal som arbetar är friska. Medarbetare som varit sjuka stannar hemma i minst 48 timmar sedan sista symptom.

Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

Från och med 12 maj finns det även riktlinjer om att använda skyddsvisir i all vårdnära verksamhet. öppnas i nytt fönster

Den 22 oktober lyfte Folkhälsomyndigheten sina särskilda råd för personer över 70+. Nu råder istället samma rekommendationer som för alla andra.

Eftersom sekretess gäller lämnar inte Bollebygds kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade av Smittskydd.

Det är Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning och då är Bollebygds kommun behjälplig i detta eftersom vi för loggböcker över all personal och alla patienter som är exponerade för smitta.

Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

Läget är under kontroll, både vad gäller personal och möjlighet att arbeta enligt gällande rutiner. Samtidigt pågår förberedelser för ett eventuellt scenario där fler är smittade, både personal och vårdtagare. Vi ser bland annat över möjligheter för hur vi kan säkerställa tillräcklig tillgång på personal.

Kan du ställa upp som vikarie? Vi behöver förstärkning.
Läs mer i annonsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.