Coronaviruset - information till dig som är anhörig

För dig som får, eller har en anhörig som får, vård och omsorg finns här frågor och svar.

Socialförvaltningens ambition är att alla verksamheter ska fungera som vanligt. Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

På grund av rådande omständigheter kan förvaltningen hamna i ett läge där prioriteringar av arbetsuppgifter behöver göras. De basala behoven hos våra brukare har alltid högsta prioritet.

Senast uppdaterad: 26 mars 09.10

Frågor och svar

 • 2020-03-27

  Har du tillgång till handsprit som du kan avvara?
  Handsprit till kommunens vård- och omsorgsverksamheter är beställd men leverans har hittills uteblivit, samtidigt minskar kommunens tillgång i snabb takt. Har du eller ditt företag handsprit som kan avvaras? Vi tar tacksamt emot den.
  Läs mer
 • 2020-03-23
  Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.
  I dagsläget ingen känd coronasmitta på Bollegården
  Under föregående vecka misstänktes coronasmitta bland boende på Bollegården. Provtagning genomfördes och svaret som kom under måndagseftermiddagen visade sig vara negativt. Brukaren bär inte på Covid-19. Verksamheten fortsätter upprätthålla hygienrutiner och att följa myndigheters rekommendationer.
  Läs mer
 • 2020-03-20
  Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.
  Misstänkt corona­smitta i kommunens verksamheter
  Pressmeddelande
  Ett misstänkt fall av coronsmitta har upptäckts bland brukare inom verksamheter för vård och omsorg. Provsvaren väntas under helgen.

  Läs mer
 • 2020-02-04
  Par som blickar ut över en sjö
  Vi söker fler gode män och förvaltare
  Fler gode män och förvaltare behövs i samverkanskommunerna Bollebygd, Herrljunga och Vårgårda.
  Läs mer

Nej, maten smittar inte och personal som arbetar är frisk.

Skyddsutrustning används i nära vårdarbete med smittad patient/brukare för att skydda personal.

Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom. Det rör sig exempelvis om luftvägssymtom, nysningar, hosta och feber.

Bollegården är stängt för besök. Boende på Bollegården rekommenderas att stanna inomhus för att inte utsätta sig själv eller andra för smittrisk. Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Att garantera är omöjligt, men anhöriga och vårdtagare kan känna sig trygga med att vi gör allt som står i vår makt för att minimera smittspridning. Vi utgår från Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och smittskyddsläkarens rekommendationer och medarbetare som känner minsta lilla symptom stannar hemma. Personal som arbetar är friska. Medarbetare som varit sjuka stannar hemma i minst 48 timmar sedan sista symptom.

Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter är utbildade i hur de ska hantera smittspridning och konstaterade sjukdomsfall enligt myndigheternas rekommendationer. Alla våra medarbetare har också mycket goda kunskaper om basala hygienrutiner och följer också dessa.

Vi har stängt Bollegården för besök för att skydda våra äldre och andra sårbara personer. Tack för visad hänsyn.

Enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bör du som är över 70 år begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver. Syftet är att bromsa spridningen av Covid-19 men framförallt att skydda de mest utsatta från att bli smittade.

Detta innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.

Behöver du hjälp med att handla eller utföra andra ärenden?

Kontakta Eva Lidslot
Telefontid: vardagar 9-15.
Telefon: 0734-64 70 13
Epost: eva.lidslot@bollebygd.se

Det råder ingen akut brist på handsprit i nuläget, men ett sådant scenario kan uppstå inom kort. Handsprit är beställt men leverans har hittills uteblivit, samtidigt minskar kommunens tillgång i snabb takt.

Har du tillgång till handsprit som du kan avvara till kommunens verksamheter?

Leveranser av beställd handsprit har uteblivit. Har du eller ditt företag tillgång till handsprit som kan avvaras? Vi tar gärna emot den.

Lämna handspriten på Bollegården, Ballebovägen 6 i Bollebygd. Bollegården är stängd för besök men ring på klockan så kommer personal ut.

Eftersom sekretess gäller lämnar inte Bollebygds kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade.

Det är Smittskydd Västra Götaland som ansvarar för smittspårning och då är Bollebygds kommun behjälplig i detta eftersom vi för loggböcker över all personal och alla patienter som är exponerade för smitta.

Äldreomsorg och funktionshinderomsorg är samhällsviktiga verksamheter och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dessa verksamheter fungerar även under de förutsättningar som coronaviruset gett upphov till.

Läget är under kontroll, både vad gäller personal och möjlighet att arbeta enligt gällande rutiner. Samtidigt pågår förberedelser för ett eventuellt scenario där fler är smittade, både personal och vårdtagare. Vi ser bland annat över möjligheter för hur vi kan säkerställa tillräcklig tillgång på personal.