Elin Jönsson fick Dekomkratistipendiet 2018

Demokratistipendium

Bollebygds kommuns demokratistipendium för barn och ungdom delas ut till en eller flera personer mellan 0 och 20 år, som visat engagemang och intresse för demokratifrågor i kommunen. Stipendiet på 5000 kronor är en belöning och uppmuntran för värdefulla insatser inom området.

Stipendiet delas ut till personer som är bosatta eller födda i Bollebygds kommun eller som har särskild anknytning hit. Den eller de som får stipendiet utses av ungdomsrådet tillsammans med politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ansök eller nominera senast 15 september varje år

Du kan själv ansöka om stipendiet eller föreslå någon eller några som du tycker uppfyller kriterierna. Ansökan och de regler som gäller hittar du i högerkolumnen.

Stipendiet har delats ut sedan 2009

Stipendiet har under åren delats ut till följande personer:

2018 - Elin Jönsson

Elin Jönsson är en ung kraft som ger hopp om Bollebygds framtid. Hon har ett brinnande intresse för rättvisefrågor och är engagerad i såväl kommunens ungdomsråd som skolråd. Elin har tillsammans med en vän startat SSU i Bollebygd, vilket är kommunens enda politiska ungdomsgrupp. Elin var även förstamajtalare på torget i år. Det krävs mod och pondus att ställa sig på torget och med den äran axla ett sådant ansvar.

Elin har på ett aktivt och föredömligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om.

2017 - Nicolas Bredell

Nicolas har genom sitt brinnande intresse för integrationsfrågor skapat vänskapsband med ensamkommande flyktingbarn och engagerat sig i gruppen ”Bollebygd tillsammans mot rasism”.
Han har varit med att starta och aktivt driva Bollebygd Pride och är en förebild för unga människor i HBTQ-frågor. Nicolas är också aktiv i elevrådet på sin skola och i ungdomsrådet. Nicolas har på ett aktivt och föredömligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om.

2016- Inga sökande

2015 - Elevrådet 7-9 på Bollebygdskolan

I elevrådet ingår två representanter från varje klass med syfte att kunna påverka och ha inflytande över skolans verksamhet och miljö. De fick stipendiet med följande motivering: ”De har på ett aktivt och tydligt sätt visat vad demokratiarbete handlar om. Elevrådet har engagerat sig för skolan och elevernas bästa under hela året. De har deltagit på en heldagsutbildning i demokrati- och elevrådsarbete. Det har efter detta ordnat en dag på skolan för gemenskap och sammanhållning.” I elevrådet ingick Cornelia Ek, Jonathan Källman, Malin Anderén, Elin Lundin, Ida Claesson, Maja Johannson, Eliott Wåhlin, Martin Bergstrand, Anton Lundin Spasevski, Alma Austad, Amanda Nilsson, Hannah Sundvall och Alice Augustinsson.

2014 - Bollebygd tillsammans mot rasism

Gruppen består av Sofia Johansson, Johanna Johansson, Mirjam Särnbratt, David Hedin, Michelle Larsson och Sara Olsson. De kämpar mot rasism och för att stå upp för alla människors lika värde och fick stipendiet med följande motivering: ”Gruppen har i samband med EU-valet reagerat mot de främlingsfientliga röster som höjts i samhället. De har uppmärksammat detta genom att belysa frågan på ett modernt sätt, genom sociala medier och genom att väcka dialog i mötet med kommunens invånare. Gruppen lyfter det grundläggande i en demokrati – mänskliga rättigheter. Bollebygd tillsammans mot rasism är ett föredöme för hur demokratin kan användas.”

2013 - Styrelsen för ungdomsrådet i Bollebygds kommun

Styrelsen fick stipendiet för sitt engagemang i kommunens utveckling. Motivering: ”Styrelsen har engagerat sig i 100 000-processen, lämnat synpunkter på remisser och planer och har på så sätt bidragit till att lämna in barn- och ungdomars åsikter för Bollebygds utveckling.”

2012 - Jimmy Norrman

Han fick stipendiet för sitt engagemang i Hestrafors IF:s fotbollsskola med följande motivering: ”Han gör en fantastisk insats för barn- och ungas fritid genom sitt engagemang i Hestrafors IF.s fotbollsskola. Han är ett bra föredöme för barn, ungdomar och vuxna och är en viktig del i Hestrafors framtid.”

2011 - Chalita Andersson

Hon fick stipendiet för sitt engagemang inom ungdomsrådet och föreningslivet. Motivering: ”Chalita har visat sig som en positiv och ambitiös person som engagerat sig i ungdomsråd och föreningsliv. Hon har visat på en drivkraft och effektivt drivit frågor framåt för unga i Bollebygd. Hon har varit ett föredöme för barn, unga och vuxna.”

2010 - Lukas Norberg

Han fick stipendiet för att ha stöttat personer i sin närhet som utsatts för mobbning. Han har bidragit till en positiv anda och varit ett gott föredöme för andra i sin omgivning.

2009 - Zeb Freij

Han fick stipendiet bland annat för att ha bidragit till att skapa ett ungdomsråd och ett allaktivitetshus. Motivering: ”Zeb Freij har aktivt engagerat sig i demokratiarbetet i Bollebygd under flera år. Han har bland annat drivit frågan att ungdomar i Bollebygd ska ha en meningsfull fritid och detta har bidragit till att det idag finns ett ungdomsråd i kommunen och ett allaktivitetshus, Krafthuset.”