Planer och program

Nedan listas ett urval av kommunens planer, program och servicedeklarationer. 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Alkohol- och drogpolitiskt program.pdf 57.6 kB 2015-11-09 09.51
Biblioteksplan 2018-2021 för Bollebygds kommun.pdf 273 kB 2018-01-19 14.41
Centrumprogram.pdf 2.9 MB 2015-11-09 09.48
Infrastrukturprogram.pdf 2.3 MB 2015-11-09 09.51
Plan för barns och ungdomars psykiska hälsa.pdf 406.1 kB 2015-11-09 09.51
Plan för mångfald och jämställdhet.pdf 285 kB 2015-11-09 09.51
Riktlinje för insatser i barn- och ungdomsärenden.pdf 299.6 kB 2016-10-10 15.41
Servicedeklaration boende med särskild service LSS.pdf 1.1 MB 2016-11-07 12.45
Servicedeklaration dagligverksamhet LSS 1.8 MB 2016-10-24 08.09
Servicedeklaration för dagverksamhet.pdf 1.7 MB 2016-06-29 10.22
Servicedeklaration för dagverksamhet i äldreomsorgen.pdf 52.6 kB 2016-06-29 10.22
Servicedeklaration för handläggning av omsorgsinsatser.pdf 1.7 MB 2016-06-29 10.22
Servicedeklaration för handläggnming av försörjningsstöd.pdf 1.8 MB 2016-06-29 10.22
Servicedeklaration för hemsjukvården.pdf 1.7 MB 2016-06-29 10.22
Servicedeklaration hemtjänst.pdf 1.7 MB 2016-06-29 10.22
Servicedeklaration LSS 1.1 MB 2016-10-24 08.09
Värdighetsgaranti 4.3 MB 2016-10-24 08.09