Mobilmeny.

Val 2022

Valdagen infaller söndag 11 september 2022. Förtidsröstningen öppnar onsdag 24 augusti och har öppet varje dag fram till och med 11 september.

Allmänna val äger rum var fjärde år i Sverige. Då har du som är röstberättigad möjlighet att påverka vilka partier som ska representera det svenska folket i riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

Valnämndens uppdrag

Valnämnden i Bollebygds kommun ansvarar för genomförandet av val och folkomröstningar inom kommunen. Valnämnden ska bland annat föreslå indelning i valkretsar och valdistrikt (Länsstyrelsen fastställer), ordna röstningslokaler, utse och utbilda röstmottagare. Valnämnden ansvarar också för den s.k. onsdagsräkningen. Läs mer om Valnämnden i Bollebygds kommun.

Valdistrikt och vallokaler

Bollebygds kommun är indelat i fem valdistrikt (Olsfors, Töllsjö, Bollebygd Väst, Bollebygd Syd och Bollebygd Öst). I varje valdistrikt finns en vallokal. Från och med årets val har tre valdistrikt nya lokaler, eftersom de tidigare lokalerna inte uppfyller kraven på utrymme och tillgänglighet.

Vallokalerna:

  • Olsfors – Söråns förskola (ny vallokal)
  • Töllsjö – Töllsjöskolans idrottshall (ny vallokal)
  • Bollebygd Väst – Aulan/Arenan, nya delen av skolan (ny vallokal)
  • Bollebygd Syd – Bollebygdskolans matsal
  • Bollebygd Öst – Bollebygdskolans bibliotek.

Lokal för förtidsröstning

Förtidsröstningen har också en ny lokal: Stationshuset, Stationsvägen 2 (mittemot Handelsbanken). Under valdagen sker förtidsröstningen på Bollebygdskolan, i gamla lärarrummet, huvudbyggnaden.

Att rösta

För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Hos Valmyndigheten kan du läsa om rösträtt och hur du kan rösta när det är val (val.se) Länk till annan webbplats..

Röstkort

Om du har rösträtt får du ett röstkort skickat till din folkbokföringsadress cirka tre veckor före valet. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn och adress och öppettider. Läs mer om röstkortet.

Rösta i din vallokal på valdagen, förtidsrösta eller få hjälp med att rösta

På valdagen röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Du kan förtidsrösta fram till och med valdagen, var som helst i hela landet.

Om du inte själv kan ta dig till en lokal för förtidsröstning eller vallokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller hög ålder finns det hjälp att få, genom till exempel ambulerande röstmottagning. Läs mer om att rösta i val.