Mobilmeny.

Enkät ny vision 2035

Hur ser du Bollebygd år 2035? Vi ska ta fram en ny vision för kommunen och alla som bor och verkar i kommunen är välkomna att bidra.

Svara gärna på enkäten nedan och du bidrar till den samlade bilden av hur kommunen uppfattas idag, hur en önskvärd framtid ser ut och vilka värden som är viktiga i framtiden.

Enkäten är öppen under perioden 16 augusti till 26 september. Dina svar är anonyma och kommer att vägas samman med de andra svaren som kommer in.


Om du vill, använd rullisten för att uppge din ålder.
Boendeort * (obligatorisk)
Boendeort

Hur länge har du bott i kommunen? * (obligatorisk)
Hur länge har du bott i kommunen?

Motivera gärna ditt svar.
300

Motivera gärna ditt svar.
300

Motivera gärna dina tankar.
300