Mobilmeny.
Två olika kvinnohänder där en håller en penna och den andra pekar på ett vitt papper.

Drop-in i Stationshuset

Du som bor i Bollebygds kommun och har fyllt 18 år är välkommen när du behöver hjälp med att t ex söka jobb eller ansöka om försörjningsstöd. Vi hjälper också dig som är ny i Sverige.

Beroende på ditt ärende får du träffa arbetsmarknadshandläggare, personligt ombud eller integrationssamordnare som ger dig stöd och vägledning. Vid behov kan du få hjälp av en tolk.

Tid: onsdagar, jämna veckor, kl. 14-16:30
Plats: Stationshuset, Stationsvägen 2

Läs mer om vad du kan få hjälp med på www.bollebygd.se/drop-in-stationshuset.