Mobilmeny.
Frukostmöte på Lindedalen Wellness Garden

På bilden: frukostmötet 12 maj 2023 på Lindedalens Wellness Garden.

Frukostmöte 4 december

Måndag 4 december klockan 8.30-ca 10.00 hålls frukostmöte på Storegårdens Bryggeri & Restaurang.

Välkommen till frukostmöte på Storegårdens Bryggeri & Restaurang!

Dag och tid: 4 december klockan 8.30 till cirka 10.00
Plats: Storegårdsvägen 20, Töllsjö

Efter frukostmötet blir det en rundvandring på företaget.

Program

  • Johan och Josefin Malmberg berättar om sina olika gårdsutvecklingsprojekt på företaget och Johan berättar även om Sundins Skogsplantor AB.

Fler företagare från Töllsjö kommer och berättar om sina tillväxtresor och verksamheter:

  • Stefan Hederdal – Hederdals Maskin och Transport AB. Stefan berättar även hur brandstationen och Tempo kom till i Töllsjö.
  • Lars Andersson – Skogsguiden Sverige AB samt ordförande i LRF.

Från Bollebygds kommun:

  • Anna Lund, plan- och exploateringschef Bollebygds kommun, informerar om planprocessen i kommunen.

Från Vuxenutbildningen Borås:

  • Åsa Nätterlund med kollegor informerar om vad vuxenutbildningen erbjuder, allt från gymnasiala yrkesutbildningar till yrkeshögskoleutbildningar, och vill veta vad ni företagare i kommunen har för behov.

Fiskeprojekt i kommunen:

  • Johannes Johansson, som arbetar med fiskeprojekt i kommunen tillsammans med Lygnerns vattenråd, berättar om de skolprojekt som görs i kommunen.

Anmälan till företagsfrukosten

Anmäl dig på sidan Frukostmöten eller direkt till fia.wickstrom@bollebygd.se.

Varmt välkommen!