Mobilmeny.

Hej företagare! Vad tycker du om vår service?

Vi vill veta vad du som företagare tycker om vår myndighetsutövning. Därför mäter vi hur nöjd du är med vårt bemötande, vår effektivitet och kompetens. Undersökningen är riktad till företagare i kommunen som har varit kontakt med oss i myndighetsärenden. Vi hoppas att du vill delta, dina svar är viktiga för oss.

Det är företaget Origo genomför mätningen och kanske kontaktar de just dig. Enkäten är digital och en länk till enkäten skickas ut per e-post. Utskicken påbörjas under början av 2021.

All data som samlas in lagras i SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) webbportal och den är anonymiserad. Materialet används enbart för statistiska ändamål och det går inte att identifiera specifika personer eller företag i databasen.

SKR:s webbportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om undersökningen. De myndighetsområden som berörs är brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Vi hoppas att du vill delta!

Om du har frågor om undersökningen eller vårt arbete med näringslivsfrågor, är du välkommen att kontakta vår näringslivschef Fia Wickström.

Du når Fia på telefon 0734-64 70 11, eller e-post fia.wickstrom@bollebygd.se.