Mobilmeny.
Logotyp Bollebygds kommun. En svart sköld med en gul kanna och texten Bollebygds kommun.

25 mars 2020

Information angående Folkhälsomyndighetens föreskrifter gällande restauranger och caféer m.m.

Den 24 mars 2020 tog folkhälsomyndigheten beslut om en ny föreskrift för att förhindra smitta av covid-19. Föreskriften trädde i kraft den 25 mars och gäller som längst till och med 31 december 2020.

De verksamheter som avses är t.ex. restauranger, personalrestauranger, barer, caféer, skolmatsalar och cateringverksamhet.

Följande gäller i dagsläget för dessa verksamheter:

 • Dessa verksamheter ska som ett led i sin egenkontroll ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare.
  Verksamheten ska regelbundet utföra riskbedömningar utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

  Verksamheten ska i sin egenkontroll enligt första stycket även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.
 • I syfte att förhindra smittspridning av covid-19 och till skydd för enskilda ska verksamheten säkerställa att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

  Besökaren får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning.

  Stående servering vid barer är inte tillåtet.

  Om det föreligger risk för smittspridning av covid-19 får smittskyddsläkaren efter samråd med kommunen besluta om att förbjuda verksamheter som inte uppfyller kraven i denna föreskrift.

Kan jag hålla min bufféservering öppen?

Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift " Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m." samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

För frågor, kontakta:

Bygg- och miljöenheten:
Telefon: 033-430 5594
E-post: david.toysum@bollebygd.se linda.ternström@bollebygd.se