Mobilmeny.

Nu ska kommunen bli mer företagsvänlig

Bollebygds kommun ska mäta kommunens service vid myndighetsutövning gentemot företag. Underlaget ska ligga till grund för arbetet för en mer företagsvänlig kommun.

Tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad ska Bollebygds kommun delta i SKR:s mätverktyg INSIKT. Mätningen finansieras av tillväxtmedel från Boråsregionen och kommer att mäta faktorer som kommunerna själva ansvarar för. Underlaget från mätningen kommer sedan ligga till grund för arbetet med att göra kommunen mer företagsvänlig.

Boråsregionen Länk till annan webbplats. har utbildningar på temat förbättrat företagsklimat. Titta gärna där om du är intresserad.

Viktigt med god service

Kommunerna har många kontakter med företagarna - åtta av tio företagare har någon gång kontakt med kommunen. Genom att utveckla sin service och sitt bemötande kan kommunen främja det lokala näringslivet. Rent konkret kan kommuner till exempel arbeta för att ha snabb ärendehantering och en effektiv tillsyn av olika verksamheter.

- Gott bemötande bidrar till ett bra företagsklimat vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling, säger Fia Wickström, näringslivschef. Hon välkomnar den nya mätningen och hoppas att den ska ge konkreta tips på åtgärder kommunen kan arbeta med.

Mätningen startade i november

Alla företag som har haft kontakt med kommunen i en myndighetsutövning kommer att bli kontaktade av ett företag som heter Origo för att ge sin syn på service och bemötande på sitt ärende.

Har du som företagare synpunkter hur vi tillsammans kan arbeta för ett bra företagsklimat i vår kommun hör gärna av dig till vår näringslivschef Fia Wickström. fia.wickstrom@bollebygd.se telefon 0734-64 70 11.

Arbetet redan igång

I Bollebygds kommun har resan mot en mer företagsvänlig kommun redan startat. Politiker och tjänstepersoner har tillsammans diskuterat och kommunen är på väg att ta fram en handlingsplan med en rad olika åtgärder, allt för att bli en än mer företagsvänlig kommun.