Mobilmeny.

Projektet som ska hjälpa unga i utanförskap

Vi-projektet som är igång sedan augusti ska underlätta för kommunens olika verksamheter att arbeta mer effektivt för att minka utanförskapet bland unga.

Sedan augusti 2020 deltar Bollebygds kommun i Vi-projektet, ett projekt som ska minska utanförskapet bland medborgare i åldersgruppen 15-24 år.

Undanröja hinder för jobb

Projektet ska hjälpa unga vuxna som varken arbetar eller studerar att på olika sätt närma sig jobb eller studier. Genom att röja undan olika hinder ska man öppna vägen mot fullföljda studier eller till att bli självförsörjande genom ett arbete. Hindren som projektet har identifierat är till exempel misslyckanden i skolan med tappad självkänsla, liten tro på framtiden och bristande tillit till samhället.

Kommunen ska öka sin samverkan

Genom projektet har man utökat samverkan mellan fler aktörer, som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, folkhögskolor och hälso- och sjukvården.

Projektet har även lett till att kommunens olika verksamheter har börjat samarbeta på ett bättre sätt. Detta har gjort att man kunnat stötta unga mer effektivt och bättre kunnat möta ungdomen där den är och ge rätt stöd för att komma vidare i sin väg mot egen försörjning, genom studier eller arbete.

I projektet är det viktigt att arbeta med hela målgruppen 15-24 år - från förebyggande aktiviteter i grundskolan till aktiva insatser för unga vuxna genom gymnasiestudier och Jobbspår med yrkesutbildning som ger rejäla chanser till ett arbete.

Projektet ägs av Västra Götalandsregionen

Projektet pågår under perioden augusti 2020 till juni 2022 och ägs av Västra Götalansregionen Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden, ESF. Förutom VGR ingår kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fem folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 19 kommuner.

Har du frågor om projektet?

Kontakta arbetsmarknadshandläggare Madelene Haggström på Arbetsmarknadsenheten i Bollebygds kommun
E-post: madelene.haggstrom@bollebygd.se
Telefon: 0734-64 75 71

Du som myndighetsperson, förälder eller ungdom som tillhör målgruppen, kan fylla i anmälan på informationssidan om VI-projektet och skicka till arbetsmarknadsenheten för att få kontakt och stöd.

Få mer information om projektet. Länk till annan webbplats.