Mobilmeny.

Vi-projektet 

Är du mellan 15 och 24 år och står utanför arbete och studier? Är du intresserad av att komma närmare arbetsmarknaden?
Då kan Vi-projektet hjälpa dig.

För dig som är mellan 15 och 24 år och som varken arbetar eller studerar finns Vi-projektet. Projektet ger dig möjlighet att påverka din egen framtid genom att du får bättre förutsättningar för att närma dig jobb eller studier.

Du erbjuds bland annat:

  • information
  • individuell coaching
  • fördjupad vägledning
  • hälsoaktiviteter
  • studiebesök

Projektet pågår under perioden augusti 2020 till juni 2022 och ägs av Folkhögskoleförvaltningen samt medfinansieras av ESF, Europeiska socialfonden.

Är du intresserad av att delta?

Välkommen att kontakta arbetsmarknadsenheten, se kontaktuppgifter i kontaktrutan, eller fyll i en anmälan , 248 kB. och skicka den till Bollebygds kommun, Arbetsmarknadsenheten, 517 83 Bollebygd, så kommer du att bli kontaktad.