Häst på en äng

Djur

I Bollebygds kommun behöver du inte ha tillstånd från samhällsbyggnadsnämndens bygg- och miljöenhet för att ha djur inom detaljplan.

Det man ska tänka på innan man skaffar djur är att man har skyldighet enligt miljöbalken att inte skapa olägenhet för sin omgivning med sin djurhållning. Har du funderingar eller ytterligare frågor kan du kontakta bygg- och miljöenheten.

Tillstånd krävs

Du måste söka tillstånd enligt djurskyddslagen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur. Tillstånd söker du hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.