Mobilmeny.

Besöksrutin och vanliga frågor och svar

Nedan finner du besöksrutinen för Bollegården och gruppbostaden LSS. Här finner du också vanliga frågor och svar.

Det är allas ansvar att göra allt vi kan för att förebygga och minska risken för smittspridning. Därför har vi tagit fram en besöksrutin du som besökare uppmanas att följa för att minimera risken för smittspridning i samband med ditt besök. Du tar ansvar genom att följa rutinen. 

Syftet med rutinen är att:

  • anhöriga ska kunna vistas inom våra verksamheter på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
  • de boende ska kunna känna sig trygga i sin bostad.
  • kunna garantera en så smittsäker arbetsplats som möjligt för våra medarbetare.

Vi vädjar om din förståelse och att vänligen respektera den lokala besöksrutinen.

Besökare till Bollegårdens äldreboende, demensenhet eller korttidsenhet är välkomna som tidigare och det är fortsatt tacksamt om du som besökare kommer någon gång mellan kl. 10.00-11.30 samt kl. 14.00-19.00.

Du som besökare uppmanas/rekommenderas fortsatt att ta ansvar och medverka till att förhindra risken för smittspridningen genom att:

  • hålla avstånd
  • utföra god handdesinfektion före och efter besök
  • bära munskydd i gemensamma utrymmen/lokaler
  • skriva upp dig på besökslistan
  • gå direkt till aktuell lägenhet för besöket.

Hygienstationerna kommer att finnas kvar vid entréerna för Hus A, B och C.

Ordna/uppdatera besökskort

För att besöka Bollegården behöver du ha ett nyckelkort. För dig som behöver ordna eller uppdatera ditt besökskort är du välkommen till stora entrén vid restaurangen torsdag 7 oktober kl. 9-12 eller måndag 11 oktober kl. 13-17.

Vanliga frågor och svar - gäller från 29 september 2021

Ja, men tänk på handhygien före och efter besöket.

Umgås på en mindre välbesökt plats, håll avstånd och ännu hellre utomhus.

Ja. Förutsatt att du själv har tillgång till handsprit med alkoholhalt minst 70 procent och hanterar noggrann handhygien.

Om du hälsar på din pappa i hans lägenhet, använder munskydd samt spritar händerna kan ni hålla hand. Det är viktigt att ni båda använder handsprit direkt före och efter.

Enligt den lokala rutinen för besök på Bollegårdens äldreboende har vi besökstider för att kunna hjälpa till på ett bra sätt. Vi är tacksamma om du kan lägga ditt besök under någon av de utsatta tiderna som tidigare har redovisats.

Ja. Tänk dock på hur viktigt det är att sprita händerna korrekt. Handspriten ska innehålla minst 70 procent alkohol. Kassera munskyddet rätt ifall du har använt sådant.

Det är ditt eget ansvar att följa rekommendationer om att hålla avstånd och ha god handhygien. Inom 2 meter använder personalen munskydd.

Det går bra, förutsatt att den vuxne besökaren hjälper barnet/den unga att hantera både handdesinfektion och munskydd på ett säkert sätt.

Var extra noggrann med handhygien.

Utanför enheten sätts anslag upp med information om att smitta finns. Information ges till den smittade och dess närstående om den smittade har samtyckt till att ge ut informationen.

Vi lever fortfarande i en pandemi och det är allas ansvar att bidra till att minska risken för smittspridning. Även om du och din mamma inte är rädda för att bli smittade av covid-19 är det många andra som är. Vi alla måste, enligt lag, ta vårt ansvar, respektera och visa hänsyn och vara rädda om oss själva och varandra. Dessutom är smittan på uppgång i samhället och inom äldreboenden igen.

Enligt direktiv från Västra Götalandsregionen ska personalen fortfarande ha förstärkt skydd för att minska smittspridningen. Smittan pågår fortfarande i samhället och bland personal. Om munskydd inte används är tvåmetersregeln mycket viktig för alla, särskilt i trånga utrymmen.

Nej, ingen återanvändning av munskydd får ske. Munskydden är engångs. Man kan justera sitt munskydd under tiden det är på, men då måste man sprita händerna före och sedan justera och återigen sprita händerna efter justeringen.

Man kasserar munskyddet i en papperskorg/ sopor, det får inte rullas ihop och läggas i fickan.

Man tar av munskyddet genom att lossa på snibbarna runt öronen och för munskyddet framåt utan att ta på det annat än i öronsnibbarna. Avsluta med noggrann handdesinfektion med handsprit.