Mobilmeny.

Besöksrutin och vanliga frågor och svar

Uppdaterad besöksrutin gäller för Bollegården och gruppbostaden LSS under pandemin. Här finner du också vanliga frågor och svar.

Det är allas ansvar att göra allt vi kan för att förebygga och minska risken för smittspridning. Därför har vi tagit fram en besöksrutin du som besökare uppmanas att följa för att minimera risken för smittspridning i samband med ditt besök. Du tar ansvar genom att följa rutinen. 

Syftet med rutinen är att:

  • anhöriga ska kunna vistas inom våra verksamheter på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
  • de boende ska kunna känna sig trygga i sin bostad.
  • kunna garantera en så smittsäker arbetsplats som möjligt för våra medarbetare.

Vi vädjar om din förståelse och att vänligen respektera den lokala besöksrutinen.

Nya besöksrutiner på Bollegården

Gäller från och med tisdag 22 juni 2021.

Vi öppnar för besök på Bollegården samt korttidsenheten för dig som är vaccinerad eller haft covid-19. Ni blir informerade om covid-19-smitta finns på enheten.

Från och med 22 juni kommer vi på försök att ta bort besöksvärdarna på Bollegården Hus A, Hus B samt korttidsenheten (Hus C). Det förutsätter att vi alla gemensamt tar ansvar och medverkar till att förhindra smittspridningen genom att:

  • hålla avstånd
  • utföra god handdesinfektion före och efter besök
  • bära munskydd, som måste användas av alla i lokalerna
  • att följa instruktionerna som finns vid hygienstationerna vid respektive entré innan du går in på enheten.

De bästa tiderna för besök är mellan kl 10:00-11:30 samt 14:00-19:00 eftersom det då inte pågår så många andra aktiviteter.

Under perioden 22 juni till 28 juni

Under perioden 22 juni till 28 juni kommer dörrar till entréerna till Hus A, B och C att vara upplåsta enligt ovan tider. Nyckelkort behövs ej under denna tid.

Från och med 29 juni

Från och med 29 juni kommer entrédörrarna att vara låsta och du som besökare behöver öppna med ett besökskort/nyckelkort. Följande tider kommer du att kunna komma till Bollegårdens huvudentré (vid restaurangen) och uppdatera ditt kort eller ordna med ett nytt. Där kommer det att finnas en person som tar emot dig:

  • Måndag 28 juni klockan 09:00-11:00
  • Tisdag 29 juni klockan 11:00-13:00
  • Onsdag 30 juni klockan 15:00-17:30.

Vanliga frågor och svar - gäller från 22 juni 2021

Ja, förutsatt att ni sköter handhygienen med handdesinfektion eller noggrann handtvätt med tvål och varmt vatten. Handspriten ska innehålla minst 70% alkohol.

Ja, förutsatt att ni sköter handhygienen med handdesinfektion eller noggrann handtvätt med tvål och varmt vatten. Handspriten ska innehålla minst 70% alkohol. Genom att vistas utomhus och med ett avstånd om 2 meter kan ni umgås på ett säkert sätt.

Ja, förutsatt att ni sköter handhygienen med handdesinfektion eller noggrann handtvätt med tvål och varmt vatten. Handspriten ska innehålla minst 70% alkohol.

Smittrisken ökar markant i samband med närkontakt. Om du hälsar på din pappa i hans lägenhet, använder du munskydd samt spritar händerna kan ni hålla hand. Det är viktigt att ni båda använder handsprit direkt före och efter.

Vi är tacksamma om du kan lägga ditt besök under någon av de utsatta tiderna.

Ja, förutsatt att ni sköter handhygienen med handdesinfektion eller noggrann handtvätt med tvål och varmt vatten. Handspriten ska innehålla minst 70% alkohol. Försök även att hålla avstånd ute, om 2 meter.

Ja, om ni använder munskydd och handsprit. Tänk dock på hur viktigt det är att sprita händerna korrekt och att ta på och av munskyddet korrekt. Handspriten ska innehålla minst 70% alkohol. Kassera munskydden rätt.

Du måste kunna påvisa ett skriftligt positivt antikroppstest för besöksvärden. Godkända laboratorierna av utfört test är endast Sahlgrenska eller Unilabs. Du måste ändå sprita händerna enligt instruktion och använda munskydd. Men när du går genom allmänna utrymmen gäller samma rutin som för alla andra. Detta för att öka tryggheten för de boende som vistas i allmänna utrymmen.

Enligt regional rutin ska alla använda munskydd då de vistas inne på boendet. Detta för att minska risken för smittspridning. Du erbjuds visir, men det är inget tvång annat än i vårdnära situationer.

Barn är ännu inte vaccinerade och är en smittorisk. Kommer barn med förutsätter det att den vuxne besökaren hjälper barnet/den unga att hantera både handdesinfektion och munskydd på ett säkert sätt.

Om du tar med hund, var extra noggrann med handhygienen.

Utanför enheten sätts anslag upp med information om att smitta finns. Information ges till den smittade och dess närstående om den smittade har samtyckt till att ge ut informationen. Du som besökare måste ha samma skyddsutrustning som personalen. Invänta information innan du går in.

Vi lever fortfarande i en pandemi och det är allas ansvar att bidra till att minska risken för smittspridning. Även om du och din mamma inte är rädda för att bli smittade av covid -19 är det många andra som är. Vi alla måste, enligt lag, ta vårt ansvar, respektera och visa hänsyn och vara rädda om oss själva och varandra.

Fika helst inte alls. Men om du måste, håll avstånd om minst 2 meter.

Ta med ett foto på dina föräldrar som unga/nygifta samt ett foto på dig och eventuella syskon när ni var små. Detta kan underlätta igenkänning. Det gamla minns man lättare som demenssjuk.

Det har kommit direktiv från Västra Götalandsregionen att ha förstärkt skydd för att minska smittspridningen som just nu finns både i samhället och bland personal, både i kommunen och på sjukhus. Alla ska använda munskydd och det gäller även besökare. Tvåmetersregeln är mycket viktig, särskilt i trånga utrymmen.

Nej, ingen återanvändning av munskydd får ske. Munskydden är engångs. Man kan justera sitt munskydd under tiden det är på, men då måste man sprita händerna före och sedan justera och återigen sprita händerna efter justeringen.

Man kasserar munskyddet i en papperskorg/ sopor, det får inte rullas ihop och läggas i fickan.

Man tar av munskyddet genom att lossa på snibbarna runt öronen och för munskyddet framåt utan att ta på det annat än i öronsnibbarna. Avlutar med noggrann handdesinfektion med handsprit.