Mobilmeny.

Besöksrutin och vanliga frågor och svar

Uppdaterad besöksrutin gäller för Bollegården och gruppbostaden LSS under pandemin. Här finner du också vanliga frågor och svar.

Det är allas ansvar att göra allt vi kan för att förebygga och minska risken för smittspridning. Därför har vi tagit fram en besöksrutin du som besökare uppmanas att följa för att minimera risken för smittspridning i samband med ditt besök. Du tar ansvar genom att följa rutinen. 

Syftet med rutinen är att:

 • anhöriga ska kunna vistas inom våra verksamheter på ett så smittsäkert sätt som möjligt.
 • de boende ska kunna känna sig trygga i sin bostad.
 • kunna garantera en så smittsäker arbetsplats som möjligt för våra medarbetare.

Vi vädjar om din förståelse och att vänligen respektera den lokala besöksrutinen.

Allmänna rekommendationer

 • Stanna hemma om du känner dig sjuk. Avstå från besök även vid milda symtom.
 • Tvätta eller sprita händerna inför, under och efter besöket.
 • Håll ett säkert avstånd om två meter till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus.
 • Begränsa den fysiska kontakten med den du besöker.
 • Alla boende kommer att bli tillfrågade av personalen om de önskar besök.

Besöktider

 • Besökstiden är kl. 15.00-19.00, måndag-söndag, besöksvärden tar emot, ingen tidsbokning behövs.
 • Endast två personer per besök och gång.
 • Alla måste använda munskydd.
 • Yngre besökare ska kunna hantera munskydd och handdesinfektion samt bör få god hjälp av en vuxen under besöket.

Vid ingången

 • Minst en person i sällskapet behöver ha en mobiltelefon med sig.
 • Ett sällskap per gång släpps in och man inväntar sin tur innanför ytterdörren.
 • Om du ska besöka Skattegårdsvägen 8 hus A, går du till entrén i källaren. Ska du till hus B eller till korttiden, går du till entrén vid glasgången Ballebovägen 6. En besöksvärd kommer att möta upp dig vid entrén.
 • Ska du besöka gruppbostaden inom område funktionsnedsättning finns ingång vid varje lägenhet. Där finns ingen besöksvärd, utan personalen hjälper till.

Du kommer vid ingången få:

 • Uppge ditt namn, telefonnummer och vilken lägenhet du ska besöka. Besöksvärden skriver upp detta på en besökslista. Om smittan tar sig in är vi skyldiga att smittspåra.
 • Svara på om du är frisk och symtomfri (ingen snuva, hosta, halsont, feber, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär eller bortfall av lukt/smak), eller om du träffat någon med covid-19 de senaste 10 dagarna. Om besöksvärden upplever eller bedömer att det förekommer symtom har de rätt att avvisa besöket.
 • Sprita händerna enligt instruktion.
 • Du får ett munskydd av oss, som ska sitta på under hela besöket. Du erbjuds även att använda visir.

Under besöket:

 • Besöksvärden följer dig till lägenheten.
 • Håll två meters avstånd till varandra under hela besöket.
 • Undvik att ta med händerna i ansiktet, näsa, ögon eller på munskyddet. Om detta sker måste händerna spritas på nytt.
 • Besöket sker endast inne i lägenheten.

När besöket är klart

 • Kontakta besöksvärd genom att ringa och meddela att besöket är klart. Invänta besöksvärden innan du lämnar lägenheten. Besöksvärden följer dig ut.
 • Om du har använt visir, ta av visiret när du kommit fram till entrén och lägg det i lådan för använda visir. Ta av dig munskyddet och kassera det.
 • Sprita händerna vid entrén efter du tagit av visir och innan du lämnar byggnaden.
 • Önskar du tid med kontaktpersonal kan du be besöksvärden om det.

Vanliga frågor och svar - gäller från 1 mars 2021

Ja, men detta rekommenderas inte, finns eventuell ökad risk för att smitta kan komma in på boendet.

Vi avråder starkt från att vistas på platser där det rör sig många människor, då smittorisken ökar. Välj istället att umgås på en mindre välbesökt plats, och ännu hellre utomhus. Förslagsvis kan ni ta med er en egen fikakorg och sitta i biblioteksparken. Genom att vistas utomhus och med ett avstånd om två meter kan ni umgås på ett säkert sätt.

Ja. Förutsatt att du själv har tillgång till handsprit med alkoholhalt minst 70% och hanterar noggrann handhygien.

Vi avråder starkt från att vistas i bil, eftersom det är svårt att hålla två meters avstånd. Om det sker måste du använda munskydd och handsprit. Tänk dock på hur viktigt det är att sprita händerna korrekt och att ta på och av munskyddet korrekt. Handspriten ska innehålla minst 70% alkohol. Kassera munskydden rätt.

Nej, vi avråder starkt från detta.

Smittrisken ökar markant i samband med närkontakt. Om du hälsar på din pappa i hans lägenhet, använder munskydd och spritar händerna kan ni hålla hand. Det är viktigt att ni båda använder handsprit direkt före och efter.

Enligt den lokala rutinen för besök på Bollegårdens äldreboende har vi besökstider för att kunna hjälpa till på ett bra sätt. Utanför dessa tider är det svårt för oss att kunna garantera ett gott smittsskydd i samband med besök. Vi är tacksamma om du kan lägga ditt besök under någon av de utsatta tiderna.

Ja. När ni går på promenad avråds ni starkt från att promenera på platser där det vistas många människor, då smittrisken ökar. Det är viktigt att ni undviker närkontakt, använder munskydd och ser till att hålla avstånd.

Du måste kunna påvisa ett skriftligt positivt antikroppstest för besöksvärden. Godkända laboratorierna av utfört test är endast Sahlgrenska eller Unilabs. Du måste ändå sprita händerna enligt instruktion och använda munskydd. Men när du går genom allmänna utrymmen gäller samma rutin som för alla andra. Detta för att öka tryggheten för de boende som vistas i allmänna utrymmen.

Enligt lokal rutin ska besökare använda munskydd då de vistas inne på boendet. Detta för att minska risken för smittspridning. Du erbjuds visir, men det är inget tvång annat än i vårdnära situationer.

Det går bra, förutsatt att den vuxne besökaren hjälper barnet/den unga att hantera både handdesinfektion och munskydd på ett säkert sätt.

Vi avråder att ta med husdjur eftersom det har påvisats coronavirus i nos och päls på hund och katt. Om du ändå tar med hund, var extra noggrann med handdesinfektion.

Utanför enheten sätts anslag upp om att smitta finns. Information ges till den smittade och dess närstående om den smittade har samtyckt till att ge ut informationen.

Vi lever fortfarande i en pandemi och det är allas ansvar att bidra till att minska risken för smittspridning. Även om du och din mamma inte är rädda för att bli smittade av covid-19 är det många andra som är. Vi alla måste, enligt lag, ta vårt ansvar, respektera och visa hänsyn och vara rädda om oss själva och varandra. Dessutom är det en mycket allvarlig situation just nu.

Du kan inte dricka kaffe. Ingen annan dryck eller föda.

Ta med ett foto på dina föräldrar som unga/nygifta samt ett foto på dig och eventuella syskon när ni var små. Detta kan underlätta igenkänning. Det gamla minns man lättare som demenssjuk.

Det har kommit direktiv från Västra Götalandsregionen att ha förstärkt skydd för att minska smittspridningen som just nu är mycket omfattande både i samhället och bland all personal, både i kommunen och på sjukhus. Alla ska använda munskydd och det gäller även besökare. Tvåmetersregeln är mycket viktig, särskilt i trånga utrymmen.

Nej, ingen återanvändning av munskydd får ske. Munskydden används en gång. Man kan justera sitt munskydd under tiden det är på, men då måste man sprita händerna före och sedan justera och återigen sprita händerna efter justeringen.

Man kasserar munskyddet i en papperskorg/ sopor, det får inte rullas ihop och läggas i fickan.

Man tar av munskyddet genom att lossa på snibbarna runt öronen och för munskyddet framåt utan att ta på det annat än i öronsnibbarna. Avslutar med noggrann handdesinfektion med handsprit.