Kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem

Här har vi samlat information om vad det innebär att vara kontaktperson, kontakfamilj eller familjehem. Du kan anmäla ditt intresse via vårt formulär längst ner på sidan.

Vad är en kontaktperson?

Som kontaktperson träffar man en ungdom eller en vuxen cirka en gång i veckan för att promenera, prata, fika, bowla eller göra något helt annat. Man kan också prata i telefon med varandra ibland. Uppdragen är dock anpassade efter den enskildes behov och varierar därför.

Som kontaktperson ska man ha tid, engagemang och vilja. Man ska finnas till hans och vara bra på att lyssna. Kontaktpersonen ska också ha en god och respektfull relation till både den enskilde och andra runt denne som man möter på i uppdraget.

Kontaktperson är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Alla över 15 år har rätt att ansöka om kontaktperson men det är den enskildes behov som avgör socialtjänstens bedömning. Till exempel kan behovet handla om att man har ett litet nätverk och behöver mer stimulans, och någon att prata med. Kontaktperson är alltid ett frivilligt stöd.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har tid och engagemang för en annan människa. Behovet ser olika ut och därför behövs också olika slags kontaktpersoner; arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund, ung eller gammal.

Socialtjänsten utreder den som är intresserad av att bli kontaktperson. Utredningen görs genom intervju, referenstagning och registerutdrag i polis- och socialregister, i kronofogdens register samt i Transportstyrelsens LOB-register. Därefter bedömer socialtjänsten om personen är lämplig för uppdrag.

Om man blir aktuell som kontaktperson matchas man ihop med ett passande uppdrag i samråd med socialtjänsten. Sen skrivs ett avtal om uppdragets omfattning och innehåll. Som kontaktperson får man en handläggare på socialtjänsten att vända sig till vid behov och med jämna mellanrum, för råd och stöd. Uppdraget omprövas regelbundet. Man får också viss ekonomisk ersättning för uppdraget.

Är du intresserad av att bli kontaktperson?

Hör av dig till oss genom att fylla i formulär längst ner på sidan.

Vad är en kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj är du/ni en vanlig familj som emot ett barn, eller flera, i ditt hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Du ansvarar under dessa helger för att barnet erbjuds trygghet och aktivitet efter dess enskilda behov.

Kontaktfamilj är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Det är en frivillig insats och det är viktigt att man som kontaktfamilj möter barnet och dess förälder med respekt. Kontaktfamiljen ska vara ett stöd till barnets förälder och kunna samarbeta väl med denna. Du bör också vara beredd att vara kontaktfamilj på längre sikt. Barn mår bra av långsiktiga stabila relationer och det är olämpligt att avbryta ett påbörjat uppdrag i onödan. Man får också vara beredd på att barnet kan ha en social eller annan form av problematik.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det är dock viktigt att man har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Barns behov ser olika ut och därför behövs också olika slags kontaktfamiljer. Ett hem i lägenhet, hus på landet, liten eller stor familj, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund, ensamstående eller i par.

För att skapa bästa förutsättningar för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd och förberedd. Socialtjänsten utreder därför den som är intresserad av att bli kontaktfamilj och i utredningen ingår intervjuer, hembesök, referenstagning och registerutdrag i polis- och socialregister, i kronofogdens register samt i Transportstyrelsens LOB-register. Därefter bedömer socialtjänsten om personen är lämplig för uppdrag.

Om man blir aktuell som kontaktfamilj matchas man ihop med ett passande uppdrag i samråd med socialtjänsten. Sen skrivs ett avtal om uppdragets omfattning och innehåll. Som kontaktperson får man en handläggare på socialtjänsten att vända sig till vid behov och med jämna mellanrum, för råd och stöd. Uppdraget omprövas regelbundet. Man får också viss ekonomisk ersättning för uppdraget.

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj?

Hör av dig till oss genom att fylla i vårt formulär längst ner på sidan.

Vad är ett familjehem?

När ett barns biologiska föräldrar av olika anledningar inte kan ge barnet den trygghet hon eller han behöver kan det finnas behov av att få bo i en annan familj, ett familjehem. Det kan handla om en kortare tid eller en längre tid.

Som familjehem tar man emot barnet i sin familj, man ansvarar för barnets vardagliga trygghet, omsorg och behov, men man är inte vårdnadshavare. Det innebär att stora beslut som rör barnet fattas av barnets vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn eller i vissa fall socialnämnden. Man får därför också vara beredd på att samarbeta med alla runt barnet och den tid det kan kräva.

Som familjehem får man en egen handläggare för råd och stöd. Denne följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin egen socialsekreterare för hjälp och stöd. Ett familjehem får den information om barnet som behövs för att på bästa sätt förstå barnet och kunna tillgodose barnets behov.

Så här gör du för att bli familjehem

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Barns behov ser olika ut och därför behövs också olika slags familjehem. Ett hem i lägenhet, hus på landet, liten eller stor familj, arbetare eller studenter, olika kulturell bakgrund, ensamstående eller i par

Innan en familj blir ett familjehem gör familjehemssekreterare en utredning av familjen. För att skapa bästa förutsättningar för barnet är det viktigt att varje familj är noga utredd. En utredning innebär att socialtjänsten gör flertalet hembesök samt intervjuer med familjen, tar referenser och gör kontroller i polis- och socialregister, Transportstyrelsens vägtrafikregister, Försäkringskassan samt i Kronofogdemyndighetens register.

Som familjehem får du också utbildning.

Arvode och ersättning

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar, omkostnader och arvode.

I särskilda fall kan du behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

Är du intresserad av att bli familjehem?

Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret.

Vi behöver dina kontaktuppgifter för att hantera din intresseanmälan och kunna kontakta dig. Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för att hantera din anmälan. För att använda dina uppgifter behöver vi ditt samtycke, som du i så fall kryssar för längst ner i formuläret. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats finns under ”Om webbplatsen”.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i vårt formulär

Kontaktperson * (obligatorisk)
Vad är du intresserad av? * (obligatorisk)