Mobilmeny.

Brandombuden på Bollegårdens äldreboende.

Aktivt brandskyddsarbete på Bollegården

Bollegården siktar på att bli bäst på förebyggande brandskyddsarbete!

Under hela året pågår brandskyddsarbetet på Bollegårdens äldreboende. Nu trappas arbetet upp ytterligare genom praktisk övning. Alla medarbetare får praktiskt öva på en brandsituation där målet är att alla medarbetare ska veta vad de ska göra i en akut brandsituation.

De engagerade brandskyddsombuden på bilden, Marie-Louise, Jimmy och Johan träffades så sent som i fredags för att gå igenom det sista i den interna brandutbildningen som kallas workshop brand. Den är ett komplement till den utbildning som all omvårdnadspersonal får via Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF.

SÄRF och Bollebo har varit del av processen med den extra internutbildningen och verksamheten vill passa på att rikta ett varmt tack till dem.

Risken att få panik i ett skarpt läge är överhängande men praktisk övning skapar ökad medvetenhet och kunskap om vad var och en ska göra i ett skarpt läge, säger Enhetschef Maria Schönemann.