Mobilmeny.

14 september 2021

Anhörigstöd

Hjälper och stöttar du någon över 65 år eller med en demenssjukdom?

Att stötta och hjälpa någon som står en nära är något som många gånger tas förgivet. Detta kan vara en uppgift som tar mycket kraft och energi även om det samtidigt är givande. Det kan då vara värdefullt att få prata med någon som är i samma situation.

Anhörigstödet kommer i höst att starta anhöriggrupper för dig som hjälper och stöttar någon över 65 år eller med en demenssjukdom. Deltagare ska vara minst 18 år. Träffarna är kostnadsfria.

Flera olika grupper kommer att starta däribland grupper för män som vårdar/hjälper sin fru/sambo, grupper för kvinnor som vårdar/hjälper sin make/sambo och grupper för barn/annan anhörig som hjälper sina föräldrar/annan. Det kan även bli fler grupper om behovet finns.

Grupperna träffas varannan vecka under minst 4 tillfällen. Dag och tid bestäms när grupperna är sammansatta. Grupperna startar under hösten.

Vi kommer träffas i våra lokaler i Bollebygd och vara i små grupper där vi håller avstånd.

För mer information och anmälan kontakta anhörigkonsulenten. Stöd till dig som är anhörig - Bollebygds kommun

Se gärna även på "Äldre och anhöriga i Bollebygd" på Facebook Länk till annan webbplats..