Mobilmeny.

Anhörigstöd till alla målgrupper

Nu har kommunen utökat sitt anhörigstöd så att det finns till för alla målgrupper. Är du förälder, respektive, barn, barnbarn, syskon eller vän till en person i din närhet som du stödjer är du välkommen att själv få stöd och vägledning hos kommunens anhörigkonsulenter.

Gerdur Sif Stefansdottir är anhörigkonsulent för dig som stödjer någon som är under 65 år.

Cristina Mathiasson är anhörigkonsulent för dig som stödjer någon som är över 65 år eller har en demenssjukdom.

Anhörigkonsulenterna erbjuder enskilda stödjande eller vägledande samtal men även anhöriggrupper i olika former.

Anhörigcafé i november

I samarbete med studieförbundet Vuxenskolan ordnas den 24 november kl. 13.30-15.00 det första gemensamma anhörigcafét som riktar sig till anhöriga till personer i alla målgrupper. Vi ses på Kungsbackavägen 7 (samma lokal som Vägkorset). Du är välkommen att komma själv som anhörig eller tillsammans med din närstående som du stödjer.

Vi kommer bjuda på fika denna gång och kl. 14.00 kommer Folktandvården för att informera om munhälsa och vad nödvändig tandvård innebär (tandvård inom högkostnadsskyddet om du har stort omsorgsbehov).

Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och prata med både tandvården samt anhörigkonsulenterna Gerdur och Cristina.