Mobilmeny.

Besöksförbud på särskilda boenden upphör 1 oktober

Från och med 1 oktober upphör det nationella besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Detta betyder att även Bollegården, boendet i Bollebygds kommun som haft besöksförbud då också öppnar för besök.

Regeringen upphävde igår besöksförbudet på omsorgsboenden från den 1 oktober. Det innebär att anhöriga och vänner nu åter kan besöka de boende på plats från och med oktober.pet för anhöriga att besöka sina nära och kära på Bolelgården.

Exakt hur besöken ska gå tillväga för att undvika smittspridning är ännu inte klart. Information om hur kommunen kommer ordna besöken kommer att gå ut till omsorgstagare och anhöriga inom kort.