Bemanningsenheten under certifieringsceremonin för Vård och omsorgscollege.

Personal från Bollebygds kommun under certifieringsceremonin den 15 oktober på Navet Science center i Borås.

18 oktober 2019

Bollebygd är certifierat som lokalt Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege (VO-college) är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård och omsorg. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett VO-college har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet.

Syftet är att säkra kvaliteten på utbildning och verksamhet för att locka fler att studera och arbeta inom vård- och omsorg i Borås och Bollebygd.

VO-college består av en regional och lokal styrgrupp där tre representanter från Bollebygds kommun medverkar. Med i styrgrupperna är Annelie Fisher, skolchef, Kristina Knutsson ansvarig för gymnasie- och vuxenutbildning och Christina Hjalmarsson, chef för bemanningsenheten. I styrgrupperna finns möjlighet att medverka till utbildningarnas upplägg för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Bollebygd erbjuder även eleverna praktikplatser vilka sedan kan leda till arbete.

Den 15 oktober blev Borås-Bollebygd certifierat som lokalt Vård- och omsorgscollege!

Den 15 oktober blev Bollebygd certifierat som Vård-och omsorgscollege. Certifieringen firades med en ceremoni på Navet Science center.

Attraktiv arbetsgivare med gemensamma resurer

Ett steg i VO-colleges samverkan är att dela på gemensamma resurser. Det kan innebära att man inom VO-college köper in gemensamt material, till exempel vårddockor som kan användas av både elever och personal i området.

Som del av VO-college kan Bollebygds kommun stärka sin position som attraktiv arbetsgivare och synas på ett flertal jobb- och utbildningsmässor i Sjuhärad. VO-college finansieras med statliga pengar för VO-college.

– Det finns ett stort behov av fler anställda i välfärden såsom exempelvis undersköterskor (Sveriges största yrke). Det är stora pensionsavgångar framåt samtidigt som andelen äldre i befolkningen ökar. VO-college är ett gemensamt arbete för att öka kompetensen och attraktionen i våra kommuner säger Annelie Fischer, skolchef.

Målen för Vård- och omsorgscollege är bland annat

  • Att få fler att slutföra sin utbildning
  • Att praktikplatser ska kvalitésäkras och öka
  • Förtydliga karriärvägar för anställd personal och erbjuda kompetensutveckling
  • Utbilda språkombud för att stärka språk och kommunikationskompetens

Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel

VO-college är en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett VO-college har gått en utbildning i nära samverkan med arbetslivet. Eleverna får då en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får möjlighet till utveckling i sitt arbete.

Innan en region får använda VO-logotypen och använda namnet VO-college måste dock ett antal kvalitetskriterier uppfyllas och ett godkännande - en certifiering - utfärdas av den nationella VO-collegeföreningen.

Mer information hittar du på Vård-och omsorgscollege webbplatslänk till annan webbplats.

Vård och omsorgscollege logotyp. Texten Vård och omsorgs college syns i röd och grå text.