Mobilmeny.

Bollebygds kommun deltar i forskning om urinvägsinfektion

Syftet med studien är att förbättra omhändertagandet vid urinvägsinfektioner på äldreboenden.

Bollebygds kommun ingår i ett europeiskt forskningsprojekt, ImpresU, under 2019-2021. Studien som handlar om urinvägsinfektioner och syftet är bland annat att ta reda på om en nyutvecklad utbildningsinsats riktad till läkare, sjuksköterskor och personal på äldreboenden kan förbättra omhändertagandet vid urinvägsinfektioner.

Forskningsprojektet organiseras genom Västra Götalandsregionen, universiteten i Amsterdam och Utrecht i Nederländerna, Lodz i Polen och Oslo i Norge. Förutom Bollebygds kommun och vårdcentralen i Bollebygd, kommer också Borås, Mark och Ulricehamns kommuner att delta i forskningsprojektet.

Bollebygds kommun deltar i två av tre delstudier

ImpresU består av tre delstudier, varav två av dessa ska Bollebygds kommun delta i. Ena delstudierna innebär en särskid utbildning för personalen inom hemsjukvården och äldreboende Hus A Bollegården under våren och sommaren 2020. Efter detta ska förekomsten av urinvägsinfektioner mätas.

Den andra delstudien kommunen deltar i har inte påbörjats ännu. Det är en läkemedelsstudie där kvinnor över 70 år med återkommande urinvägsinfektioner i ordinärt boende med hemtjänst kommer lottas till att använda en aktiv substans av ett läkemedel eller placebo under 6 månader. Patienterna följs ytterligare under ytterligare 6 månader.

Samtycke att delta i studien

Deltagandet är frivilligt och alla som deltar har gett sitt samtycke till detta.

Nyfiken på studien?