Mobilmeny.

29 september 2020

Bollebygds kommun förlänger besöksförbudet två veckor

Verksamheterna behöver mer tid för att förbereda en trygg öppning för de boende. Kommunen ber anhöriga och boende om förståelse och tålamod.

Den 15 september meddelade regeringen sitt beslut att från den 1 oktober häva det tillfälliga besöksförbudet för särskilda boenden för äldre. Igår, den 28 september, beslutade socialnämnden i Bollebygds kommun att behålla besöksförbudet i kommunens särskilda boenden i ytterligare två veckor, till och med den 14 oktober.

Detta innebär att verksamheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i Bollebygds kommun har ett fortsatt pågående besöksförbud och samma rutiner gäller som tidigare. Detta beslut berör även personer med beslut om växelvård och dagverksamhet.

Behöver mer tid för att minimera smittspridning

Kommunen vill med sitt beslut ge verksamheterna tid för att förbereda sig för ett så tryggt öppnande som möjligt. Verksamheterna har bedömt två veckor som för kort tid för att hinna besluta om nya rutiner, sprida dem bland personalen och hinna testköra dem innan första oktober. Samtidigt vill man vara redo för en ökad samhällsspridning och följer noga utvecklingen.

- Under pågående pandemi arbetar kommunen fortsatt aktivt med att förebygga smittspridning. Vårt ansvar är att garantera ett så tryggt boende som möjligt, en garanti vi inte hade kunnat uppfylla om vi hade öppnat för besök den 1 oktober, säger Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen. Detta blir särskilt viktigt om den uppåtgående trenden i samhällsspridningen tyder på en andra våg.

- Vi beklagar verkligen situationen och ber såväl anhöriga som omvårdnadstagare om förståelse. Vi jobbar för fullt med att få till rutinerna för att öppningen ska bli så trygg som möjligt för alla, säger Gunilla Lundgren, förvaltningschef för socialförvaltningen.

Fortsatt möjligt att träffas vid samtalsskärm

Tills vidare har man fortsatt möjlighet att besöka sina anhöriga genom att boka tid vid samtalsskärm. Vid Ballebovägen hus B finns även möjlighet att sitta i orangeriet med infravärme. Samtalsskärmen vid Skattegårdsvägen hus A kommer att flyttas så att möte kan ske inomhus. De boende kommer fortsatt att ha möjlighet till utevistelse, gå på promenader eller cykla tillsammans med personal. Det finns fortsatt möjlighet till digitala samtal. För funktionsnedsättningens gruppbostad och serviceboende gäller samma rutiner som tidigare.

Bakgrund besöksförbudet

I syfte att skydda äldre personer från smitta av covid-19 beslutade regeringen om tillfälligt besöksförbud på särskilda boendeformer för äldre från 1 april. Regeringen gick den 15 september ut med information om att besöksförbudet lyfts den 1 oktober. Kommunerna fick i uppdrag av regeringen att genomföra riskanalys på ett återöppnande och skapa en lokal rutin för att säkerställa ett säkert återöppnande. Förvaltningen har tagit del av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stöd. Socialstyrelsens föreskrift kommer inom de närmsta dagarna, vilket ger ytterligare vägledning för en lokal rutin om säkra besök och särskild information till samtliga.

Nytt beslut från socialnämnden kommer inom 14 dagar. För frågor från media hänvisas till kommunchef Monica Holmgren.

Frågor?

Monica Holmgren
Kommunchef Bollebygds kommun
E-post: monica.holmgren@bollebygd.se