Mobilmeny.

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen

Den 5 oktober bjuder vi på kaffe och kaka utanför Bollegården

Jag som anhörigkonsulent och Bollebygds kommun vill rikta ett stort tack till er anhöriga som stöttar och hjälper en närstående. Vare sig ni är familj, släkt eller goda vänner så är er insats ovärderlig. Vi vet vilken betydelsefull insats ni utför och värdesätter det.

Med anledning av detta bjuder anhörigstödet på kaffe och kaka dagen före, det vill säga TISDAGEN den 5:e oktober mellan kl 11-12.30 utanför entrén till restaurang Bollegården. Anhörigkonsulent Cristina finns på plats för att informera om verksamheten och byta några ord.