Mobilmeny.

30 april 2020

Egentest för medarbetare inom kommunal vård och omsorg samt socialtjänst

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för covid-19 som nu är på väg till kommunerna i Västra Götaland. Kommunerna får nu successivt möjlighet att låta medarbetare inom vård och omsorg och socialtjänst testa sig själva. Bollebygds kommun har redan startat.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med milda förkylningssymtom ska veta om de kan gå till jobbet. Det skulle innebära att fler ska kunna arbeta istället för att vara hemma för säkerhets skull.

Den som har förkylningssymtom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet 24 timmar efter symtomdebut. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet.

Provet som tas i näsa och svalg gör den anställde själv genom ett egentest.

En rutin i socialförvaltningen finns och en vägledning för chefer och medarbetare från regionen är även framtagen för att underlätta all hantering.