Mobilmeny.

Egentest för medarbetare som utför kommunal vård och omsorg samt socialtjänst i privat regi i Bollebygds kommun

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett egentest för covid-19. Privata utförare får testet av kommunen för att dela ut bland sina anställda.

Testet är frivilligt och är till för vård- och omsorgspersonal med milda förkylningssymtom för att ta ställning till om man kan gå till jobbet. Om testet är negativt för covid-19 innebär det att fler kan arbeta istället för att vara hemma för säkerhets skull. Som privat utförare får du själv tillhandahålla testerna till dina medarbetare men får testmaterial av kommunen.

vårdsamverkan Västra Götalands gemensamma webbsida  Länk till annan webbplats.finns förutom en vägledning även information till privata utförare. Här finns även den instruktion som medföljer egentesten.

För frågor, kontakta kommunens medicinsk ansvarig sjuksköterska
Ingela Sunneskar, 0734- 64 74 02,ingela.sunneskar@bollebygd.se