Mobilmeny.
Bilden visar tre glada medarbetare som just genomgått utbildning och nu är undersköterskor. Från vänster Catrin Gustavsson, Hanna Knudsen och Lisa Karlsson

Glada medarbetare som klarat utbildningen och blivit undersköterskor. Från vänster Catrin Gustavsson, Hanna Knudsen och Lisa Karlsson

2021-05-28

En satsning på utbildning inom Äldreomsorgen

Bollebygds kommun har under våren fått fyra nya undersköterskor genom Äldreomsorgslyftet.

Den 12 maj 2020 presenterade regeringen Äldreomsorgslyftet. Det är en nationell satsning som ger medarbetare inom äldreomsorgen möjlighet till utbildning och vidareutbildning på betald arbetstid. Utbildningen ges enligt det nationella yrkespaketet för vård- och omsorgsprogram. Satsningen finansieras med statsbidraget Äldreomsorgslyftet.

Syftet är att stärka verksamhetens kvalitet genom ökad kompetens hos befintlig personal, säkra kompetensförsörjningen på lång sikt samt att öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen. Satsningen riktar sig till visstids- och tillsvidareanställd personal och den pågår under åren 2020-2022. Studierna ska vara slutförda senast 31 december 2022.