Mobilmeny.

Fast vikariepool ska säkra upp kompetensförsörjningen

Den fasta viakariepoolen ingår i kommunens strävan efter att ge medarbetare och brukare en större trygghet.

Bollebygds kommun har idag 1 september startat en fast vikariepool för äldreomsorgen och funktionsnedsättningen. Det är undersköterskor med en mycket bred kompetens som snabbt kommer att kunna hjälpa enheterna vid korttidsfrånvaro.

Personalen i den fasta poolen ska kunna arbeta på flera enheter och kommer att ha kunskap om de enheter man ska hoppa in på.

- Vårt syfte med den fasta poolen är att ge brukare och medarbetare en trygg vikarie med hög kompetens som ska kunna ersätta ordinarie personal från minut ett, säger Christina Hjalmarsson, chef för bemmaningsenheten.