Mobilmeny.

Föreläsning i psykisk livräddning

Anhörigstödet i Bollebygd anordnar en föreläsning/utbildning i psykisk livräddning som är öppen för alla.

Linda Flood från SPIV (suicid prevention i väst) kommer till oss och pratar om psykisk ohälsa och suicid.

När: Måndagen 3 April

Tid: 17.30-19.30

Plats: Allrummet, Bollegården

Innehåll:

  • Vad är suicidalitet och hur kan det förklaras?
  • Hur kan vi upptäcka att någon mår dåligt?
  • Etik och föreställningar om suicid
  • Verktyg för samtal och känsloreglering
  • Strategier för hjälp och självhjälp

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 31/3. Man är välkommen även om man inte har anmält sig men då bjuds det på lättare fika.

Anmälan eller frågor till:

Cristina: 0734-64 74 90 eller via mail cristina.mathiasson@bollebygd.se

Gerdur: 0734-64 75 62 eller via mail gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se