Mobilmeny.
Klase med körsbär.

Föreläsning om att leva med självskadebeteende

Anhörigstödet anordnar en öppen föreläsning för alla.

Föreläsare är Malin Emanuelsdotter från organisationen SHEDO.

Malin föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa, självskadebeteende och suicidförsök. Under föreläsningen kommer Malin berätta om hur hon tog sig ur ett 22 år långt självskadebeteende och vad som var avgörande för att hon till slut skulle klara av att bryta det destruktiva liv hon levde.

Malin kommer informera om organisationen SHEDO, fakta kring självskadebeteende och ätstörningar, ge lite råd kring bemötande av personer med självskadebeteende och ätstörningar med mera.

Tisdagen 12 september kl. 18.00-20.00

Plats: Allrummet Bollegården, Ballebovägen 6

Vi bjuder på kvällsfralla vid anmälan senast 11/9. Du är välkommen även om du inte har anmält dig men då bjuds det på lättare fika.

Anmälan görs till anhörigkonsulenterna:

Cristina Mathiasson: 0734 64 74 90, cristina.mathiasson@bollebygd.se

Gerdur Sif Stefansdottir: 0734 64 75 62, gerdur.sifstefansdottir@bollebygd.se