Mobilmeny.

Hälsofrämjande hembesök

Under de närmaste veckorna kommer alla som är över 80 år och bor i Bollebygds kommun och som inte redan har insatser via bistånd som tex. Hemtjänst, få ett brev med ett erbjudande om ett hälsofrämjande hembesök. De som enbart har trygghetslarm eller hemsjukvård kommer att få detta brev under vecka 42.

Hembesöket kommer att fokusera kring fallförebyggande åtgärder, informera om vilka stöd du kan ansöka om och vilka aktiviteter som finns för att främja hälsa och bryta ofrivillig ensamhet. Bland annat:

  • hemtjänst
  • dagverksamhet
  • träffpunkt
  • anhörigstöd
  • hemsjukvård
  • föreningsliv.

Du kan få stöd i att ta kontakt med både kommunen och föreningar. Det finns även möjlighet att följa med på aktiviteter första gången.

Du kan också få stöd med att ansöka om färdtjänst, för att lättare kunna ta dig ut och delta i aktiviteterna.

Vid frågor eller för att få detta hembesök ringer du till:

måndag-tisdag, torsdag-fredag

Eva Berg

tel: 0734-64 74 97