07 maj 2019

Informationsträff om god man och förvaltarskap

Du som arbetar som god man eller förvaltare i Bollebygds kommun och vill veta mer om god man och förvaltarskap är välkommen på en informationsträff den 12 juni.

Jan Wallgren kommer finnas på plats och svara på dina frågor.

Jan är jurist och specialist på frågor som handlar om gode mannens och förvaltarens uppdrag. Jan är verksamhetschef för Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Bollebygds kommun är en av de kommuner som är med i Överförmyndare i Samverkan.

Informationsträff onsdag den 12 juni

Tid: klockan 16-19

Plats: Kommunkontoret, Ballebovägen 2 i Bollebygd.

Anmäl dig till Fia Wickström på e-post fia.wickstrom@bollebygd.se eller till kommunens växel telefon 033-231300