Mobilmeny.

- Jag vill arbeta för att skapa avkoppling och stöd till anhöriga.

Nu har Bollebygds kommun en egen anhörigkonsulent med den viktiga uppgiften att stötta anhöriga.

Cristina Mathiasson har en bakgrund som demenssjuksköterska och har arbetat många år med personer med demenssjukdom. Sedan september är hon kommunens nya anhörigkonsulent.

Som konsulent ska Cristina Mathiasson finnas till för anhöriga, framför allt till de med en närstående som är 65+ eller som har demenssjukdom.

- Anhöriga har behov av stöd och förståelse för att orka stödja och hjälpa sina närstående. Det kan vara riktigt tufft att vara anhörig, även om det förstås också är mycket givande. Om man skulle känna att man vill ha stöd i sin roll eller bara få prata med någon som lyssnar, då finns jag här, säger Cristina Mathiasson.

Erbjuder stöd enskilt eller i grupp

Hos anhörigkonsulenten kan anhöriga få enskilda samtal eller möten med konsulenten men erbjuds även att delta i gruppträffar där man kan prata och utbyta erfarenheter med andra i samma situation samt få lite utbildning och information.

- Tanken är att man som ska finna stöd i både mig som anhörigkonsulent och i varandra, säger Cristina Mathiasson. Jag vill ge anhöriga någon att dela sina tankar, funderingar och upplevelser med genom medmänskliga samtal.

De första gruppsamtalen hålls via internet

I höst startar de första gruppträffarna kommer hållas online, via Teams, men när pandemirestriktionerna lättas kommer det även erbjudas fysiska träffar.

Denna första omgång gruppträffar kommer vara för anhöriga som är barn eller barnbarn till personer med demenssjukdom, men senare kommer även sambos och makar erbjudas samtalsgrupper.

Allt stöd från anhörigkonsulenten är kostnadsfritt och intresserade uppmanas anmäla sitt intresse. Så fort tillräckligt många anmält sig startar en gruppen.

Längre fram hoppas Cristina Mathiasson kunna erbjuda även mer öppna aktiviteter som tex café- eller fikastunder och föreläsningar där anhöriga kan komma och få en stund utanför hemmet och prata med andra. Gruppen anhöriga är väldigt bred och omfattar allt från barn i olika åldrar till personer som själva är i pensionsålder.

- Jag tror det är jätteviktigt att kunna erbjuda flera olika slags aktiviteter, så att alla anhöriga kan hitta ett stöd som passar just dem, säger Cristina Mathiasson.

För mer information, besök anhörigkonsulentens sida på bollebygd.se.