Mobilmeny.

Kommunen inför besöksförbud även på sitt LSS-boende

Sedan den 10 mars råder besöksförbud på Bollegården. Nu omfattas även Hembygdsvägens gruppboende för personer med funktionsnedsättning av besöksförbudet i kommunen.

Besöksförbudet infördes den 21 april och innebär att anhöriga inte får komma in på boendet. Detta för att skydda sårbara grupper mot smittspridning.

Det går däremot bra att träffas utomhus så länge man håller avstånd till varandra, enligt riktlinjerna från Folkhälsomyndigheterna.

Sedan den 1 april 2020 råder besöksförbud på samtliga äldreboenden i hela Sverige enligt beslut från regeringen.