Mobilmeny.
Cristina Mathiasson, anhörigkonsulent och en av
arrangörerna, lottar ut 10 måltider till Bollegårdens
restaurang.

På bilden: Cristina Mathiasson, anhörigkonsulent och en av arrangörerna, lottar ut 10 måltider till Bollegårdens restaurang.

Lyckad äldremässa på Bollegården

I dag hölls årets äldremässa på Bollegården. Det var en lyckad dag med 230 glada mässbesökare.

På mässan visas tjänster och aktiviteter som erbjuds för seniorer i Bollebygds kommun. Förhoppningen är att kunna motivera till ett aktivt åldrande och erbjuda sociala sammanhang att ingå i för att motverka ofrivillig ensamhet.

Rekordmånga utställare

Äldremässan hade rekordmånga utställare i år, 35 stycken. Lokalen räckte inte till, utan några utställare fick stå på uteplatsen under ett tält.

Bland utställarna fanns bland annat polisen, den södra delregionala nämnden, det kommunala pensionärsrådet och HK Bollebygd, som varvade seniorer till studiehjälpen. Niklas Lööf på HK Bollebygd var väldigt nöjd med dagen då den genererade fem seniorer som anmälde sitt intresse för att engagera sig i studiehjälpen.

Nytt för i år var också att Bollebygdskolan deltog på mässan och visade upp sina VR-glasögon. Tre killar från årskurs 8, som gjorde sin praktik på Bollegården, hjälpte till och visade mässbesökarna hur VR-glasögonen fungerade. Med hjälp av Google Maps kunde de besöka olika platser i världen. Detta var ett uppskattat inspel!

Arrangörer

Äldremässan anordnas av förebyggande verksamheten, folkhälsan och Närhälsan. Vi har haft värdefull hjälp av ett tiotal volontärer som hjälpt till med det praktiska, allt ifrån att vara entrévärdar till att servera fika.

Stort tack till alla som varit med och bidragit till en lyckad och trevlig äldremässa!


Arrangörer i tältet, till vänster Robert Hagström, kultur- och fritidschef, och till höger Niklas Lööf, HK Bollebygd.

Från vänster: Robert Hagström, kultur- och fritidschef, och Niklas Lööf, HK Bollebygd.


Inger Boije Persson testar VR-glasögon.

På bilden: Inger Boije Persson testar VR-glasögon.

Glada besökare på äldremässan, till vänster i bild Ingbritt Jonsson och till
höger Britt Persson.

Från vänster: Ingbritt Jonsson och Britt Persson.