Mobilmeny.

Nya rutiner med skyddsvisir på personal inom vård och omsorg

Rutinerna införs enligt Folkhälsomyndighetens rekommenderade åtgärder för att förhindra smitta av covid-19 inom äldreomsorgen. Nästan en fjärdedel av den vård- och omsorgspersonal som testats i Västra Götaland har konstaterats smittad.

Från och med tisdagen den 12 maj ska all hemtjänstpersonal bära visir vid alla besök i den äldres hem, oavsett om vårdtagaren är smittad, misstänkt smittad eller helt frisk. Visiren används för att säkerställa att smittad personal utan symtom inte smittar friska äldre. Alla som har minsta symptom fortsätter stanna hemma.

Visir ska även användas av personal på korttidsboendet och av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som arbetar inom hemsjukvården. På Bollegården och gruppbostaden kommer visir att användas vid vårdnära kontakter i närheten av ansiktet, tex vid munvård eller rakning.

En fjärdedel av testad vårdpersonal i regionen smittad

Egentester av vård- och omsorgspersonal i kommunerna i Västra Götaland visar att nästan en fjärdedel med lindriga symtom var positiva för covid-19. Hur den siffran ser ut för Bollebygds kommun har Västra Götalandsregionen inte redovisat. När mätningen gjordes var det ca 40 av de 49 kommunerna i Västra Götaland som hade kommit igång med egentester för personalen.

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19. Man kan känna sig frisk utan symptom men ändå vara smittad och riskera att smitta andra. Användningen av skyddsvisir inom vården och äldreomsorgen kan förebygga en del av den smittan.