Mobilmeny.

Snart införs digitala lås inom hemtjänsten

Bollebygds kommun kommer snart att införa ett system med digital nyckelhantering för alla personer som har hemtjänst. Syftet är att öka säkerheten i nyckelhanteringen och därmed tryggheten för brukarna.

Systemet heter Phoniro lock nyckelfri hemtjänst. Phoniro lock är ett tryggt och säkert system som använts i mer än 10 år och som finns i mer än 100 kommuner.

Påverkar inte dörren

En låsenhet kommer att monteras på insidan av dörren, ovanpå det vred som redan finns idag. När låsenheten monteras görs ingen åverkan på dörren och monteringen är oförstörande. Om hemtjänstinsatsen upphör monteras låsenheten ned och dörren återställs som den såg ut från början.

Alla med nyckel till dörren använder hemnyckeln precis som vanligt. Låsenheten påverkar inte det vanliga låset. Endast behörig personal inom hemtjänst och hemsjukvård har tillgång till den digitala nyckeln. Kommunen står för hela kostnaden.

Arbetet är redan igång

Du som idag har hemtjänst kommer i god tid få information om vad som gäller för just dig. Planen är att påbörja installationen i början av 2021, men inventeringen av dörrar har redan startat. Första områden ut är Töllsjö och Höga.

Mer information om de nya låsen