Mobilmeny.

Tack för ditt deltagande

Fram till den 11 december genomförde Bollebygds kommun en digital trygghetsundersökning tillsammans med polisen.

Enkäten har varit öppen för dig som bor, jobbar eller spenderar fritid i kommunen. Vi har totalt fått in 390 enkätsvar och vill rikta ett stort tack till alla som har tagit sig tid till att besvara enkäten.
Resultatet kommer att användas som ett underlag för att utveckla och stärka kommunens och polisens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Resultatet av undersökningen presenteras på kommunens hemsida i början av 2021.

Tack för ditt deltagande!

Kristina Sunebrand, kristina.sunebrand@bollebygd.se