Mobilmeny.

Utvecklar samverkan för vård i livets slutskede

Regionen och kommunerna i Västra Götaland utvecklar samverkan för vård i livets slutskede.

För första gången ska Västra Götalands 49 kommuner tillsammans med den regionala hälso- och sjukvården ta fram en länsgemensam medicinsk riktlinje, område är palliativ vård.

Palliativ vård i rätt tid och på rätt vårdnivå

Vi vill säkerställa att personer som är i behov av palliativ vård identifieras och får tillgång till vård och omsorg utifrån bästa tillgängliga kunskap i rätt tid och på rätt vårdnivå, oavsett vilken sjukvårdshuvudman som ansvarar för, eller ger insatsen.

Läs mer om utvecklingen av samverkan för vård i livets slutskede Länk till annan webbplats.